Team Lead ERP

IFE er en uavhengig stiftelse og et av verdens fremste forskningsmiljøer på energi, lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre. IFE har ca. 600 fast ansatte og en ...
IFE ser nå etter deg som vil være Team Lead for ERP. Du vil ha det daglige ansvaret for ledelse av forvaltningsteamet for dagens SAP-løsning.

Her vil du få være faglig og operasjonelt ansvarlig for ERP-teamet, per i dag bestående av to faste ansatte i tillegg til innleide, midlertidige konsulenter. Du skal ha ansvar for oppfølging av ekstern leverandør på drift og forvaltning av SAP med kontraktsansvar.

Det er viktig at du trives med å være pådriver for videreutvikling av ERP som system- og fagområder både i IKT og mot organisasjonen. I tillegg vil du være en pådriver for økt digitalisering av virksomheten gjennom kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser der ERP er sentralt.

I denne rollen vil du få delta og ivareta IFEs interesser og plikter under inspeksjoner, samt utarbeide endringskontroller og valideringsdokumentasjon i henhold til dette.
I tillegg til å være systemeier vil du også ha ansvar for å eie målbildet og planer for ERP, basert på IFEs strategi, organisasjonsform og virksomhetsområder.

Har du det som trengs?
 • Det er viktig å ha gode lederegenskaper og evne til å motivere gjennom visjoner og handlinger for å lykkes i denne rollen.
 • Du er styrende, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert, strukturert og analytisk, men likevel ha fokus på fremdrift og leveranser.
 • Vi setter pris på om du er en god relasjonsbygger, og har evnen til å kommunisere både med tekniske og ikke-tekniske personer.
 • Du trives i rollen som endringsagent for nytenkning og jobber kontinuerlig med forbedring og innovasjon.
 • I denne rollen er det viktig at du har god prosessforståelse, er analytisk og løsningsorientert.

Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdannelse innen IKT/teknologiledelse eller økonomi.
 • Betydelig erfaring innen ERP arkitektur og forretningsprosesser.
 • Erfaring med å gjennomføre forankring- og beslutningsprosesser i større organisasjoner
 • Erfaring med andre ERP systemer enn SAP og prosjektledererfaring er ønskelig
 • Erfaring med innføring eller migrering mot skyløsninger, er en fordel

Hos oss vil du få mulighet til å:
 • Etablere, forankre og operasjonalisere ERP prosesser som ivaretar smidige, raske og dynamiske forhold til organisasjonen
 • Etablere og forvalte ERP-arkitekturmålbilder og -prinsipper for IFEs organisasjon og virksomheter i tråd med gjeldende ERP-strategi
 • Være systemeier og ansvarlig for å ivareta den validerte (GxP) tilstanden til ERP løsningen.
 • Planlegge og gjennomføre ERP vedlikeholdssykluser samt periodisk gjennomgang av systemene
 • Ledelse av ERP aktiviteter og prosjekter for å sikre behov, krav og gevinster ift implementering av nye moduler.
 • Utarbeide budsjett og være ansvarlig for måloppnåelse

ERP-teamet inngår i IKT avdelingen, som har ansvar for IKT ved alle IFEs avdelinger og lokasjoner. Avdelingen er delt inn i 4 drifts- og faggrupper fordelt på ERP/SAP, Klient & applikasjon, IT infrastruktur og Arkitektur. En felles supportfunksjon er etablert med tilhørende ITIL prosesser for forespørsler, hendelses- og endringshåndtering. IKT-avdelingen består i dag av 12 faste ansatte.

Om dette høres spennende ut for deg, så søk i vei!

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Contract type
permanent
Job-ID
113523