Driftsingeniør

Kripos er det nasjonale kompetansesenteret i politiet i kampen mot organisert og annan alvorleg kriminalitet. Vi yter hjelp til politidistrikta og har spisskompetanse blant anna innanfor taktisk etterforsking, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilde etterforskingsmetodar, kriminaletterretning ...

Politiet gjør så mye mer enn å utføre tradisjonelt politiarbeid på fysiske arenaer! Kripos søker nå en ny medarbeider som skal jobbe med tilrettelegging, innføring og drift av IKT-løsninger for våre mest teknologitunge brukere. Ønsker du å samarbeide tett med fagpersoner som jobber i det digitale rom med bl.a. datakriminalitet, internettrelatert etterforskningsstøtte, bekjempelse av internettrelaterte overgrep og elektroniske spor? Er du i tillegg samfunnsengasjert, dyktig og lærevillig både med hensyn til teknologi og brukernes arbeidshverdag? Da ønsker vi å høre fra deg.

IKT-seksjonen har ansvar for strategi og -drift på IKT-området og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen til Kripos. Vi er for tiden 14 medarbeidere, og vår rolle er å tilrettelegge for stabile og standardiserte løsninger for brukerne. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte og applikasjonsutvikling for fagmiljøene, og vi er ansvarlige for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, servere, datanettverk, telefoni, masselagre og back-up. IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kripos ser nå etter deg som vil jobbe som driftsingeniør på server og klient drift. Vi søker en faglig dyktig, engasjert og serviceinnstilt person. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Det er en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. Stillingen rapporterer direkte til seksjonssjefen. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået Hemmelig . Søknader uten vitnemål/attester fra utdanning vil ikke bli behandlet. Originale vitnemål og attester skal medbringes til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, dokumentere og implementere sikre og standardiserte løsninger
 • implementering, drift og videreutvikling av vårt virtuelle klientmiljø
 • tanking av fysiske og virtuelle PCer
 • drifte og forbedre dagens IKT-tjenester
 • delta i prosjekter ved innføring av nye IKT-tjenester
 • utarbeide og dokumentere rutiner samt oppfølging av disse

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk, høyere utdanning fra høyskole/universitet. Lang relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.
 • praktisk erfaring med Microsoft (back office og klient)
 • praktisk erfaring innen drift av Windows-klient og VDI-oppsett (VMWare)
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode dokumentasjonsevner

Det er ønskelig med erfaring innen VMware , System Center Configuration Manager, automatisering og scripting og/eller Jira

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • høy faglig interesse
 • ansvarsbevisst og selvgående
 • evne og ønske om å dele kompetanse
 • strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • fast stilling som overingeniør/senioringeniør, SKO 1087/1181, i lønnsspennet kr 552 800-704 900(ltr. 62-75). Innplassering i stillingskode avhengig av kvalifikasjoner. Høyerelønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.
 • fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for boliglån
 • et hyggelig, utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn med gode tog-, T-bane- og bussforbindelser

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
114060