IT-stillinger

Nortura er et av Norges største selskaper med mer enn 25 milliarder i omsetning og 5200 ansatte. Nortura er leverandør av kjøtt og egg i Norge gjennom merkevarene Gilde og Prior. Selskapet er representert på over 20 lokasjoner og har sitt hovedkontor på Løren i Oslo.
Nortura gjennomfører nå den største digitale transformasjonen i selskapet sin historie, hvor hele virksomheten bytter til SAP sin ERP plattform. SAP-løsningen vil ta i bruk tilnærmet alle moduler i SAP sin ERP-plattform. Den vil derfor dekke store deler av selskapets verdikjede.

I tillegg har Nortura valgt Salesforce som sin CRM-plattform, og vil i løpet av det neste året gjennomføre et omfattende CRM-prosjekt som både innbærer oppgradering av eksisterende CRM-løsning og implementering av Salesforce på nye områder.

Alle Norturas IT-tjenester leveres av det heleide datterselskapet, Matiq. Selskapet har omtrent 100 ansatte og er representert ved mange av Norturas lokasjoner. Fokusområder for Matiq er å være Norturas IT-partner og bidra til Norturas konkurransekraft gjennom effektiv drift og god forståelse av Norturas verdikjede.

Drift og videreutvikling av de nye løsningene vil være blant Matiqs viktigste oppgave de neste årene.

Med denne bakgrunn har Matiq behov for å styrke sin kompetanse innen følgende områder:
Nortura og Matiq har kontorer over hele landet og kan være fleksible på arbeidssted.

Vi ser frem til å motta din CV og søknad!

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
116578