Miljöchef

Detta är en möjlighet att få styra ett projekt genom miljöarbete!

Your Future Role

ZÜBLIN erbjuder ett omfattande utbud av tjänster och utvecklar skräddarsydda lösningar för byggprojekt av alla slag och storlekar internationellt. Züblin Scandinavia AB är ett svenskt företag med stark lokal kunskap. Med dina internationella kollegor världen över är du del av ett företag med snabbt, behovsbaserat och exakt genomförande av speciella anläggningsåtgärder.


Som Miljöchef hos Züblin Scandinavia kommer du att direkt börja arbeta på Trafikplats Lovö som är en del av förbifart Stockholm, mellan Ekerö och Bromma. Detta är ett mycket känsligt natur- och kulturhistoriskt område vilket innebär de största miljökraven i svensk bygghistoria.

Du kommer att ansvara för fullföljandet av miljöplanen kopplad till projektet på Lovön och därmed också vara en nyckelperson i projektet då miljöfrågorna är de som är ledande i detta projekt. Dessa uppgifter innefattar men är inte begränsade till;
 • Säkerställa att kontraktskrav inom miljö uppfylls, bl.a. genom uppföljning av kontrollplaner, masshanterings- och schaktplaner
 • Säkerställa fullföljandet av miljöplanen som visar hur miljökraven omhändertas.
 • Upprätta månadsrapporter miljö till beställaren
 • Löpande hantera miljörisker
 • Bidra med underlag till arbetsberedning
 • Leda anlitade konsulter på miljöområdet i förekommande fall
 • Vid behov upprätta handlingar i anmälningsärenden till tillsynsmyndighet
 • Övervaka kvalitet på länshållningsvatten och säkerställa tillräcklig rening genom provtagning
 • Se till att riktvärden för buller innehåll
 • Bidra i arbetet med skydds- och återställningsplan för natur- och kulturmiljöer
 • Vid behov ta mark- och asfaltsprover för analys
 • Säkerställa att projektets klimatkalkyl upprättas
 • Löpande uppdatera projektets kemikalieförteckningar

Möjlighet till centralt miljöarbete på Züblin efter projeket Lovö:
 • Tillsammans med verksamhetsansvariga chefer i företagets ledningsgrupp, löpande se till att processer och ledningssystem avseende miljö hålls aktuella
 • Företräda företaget som kontaktperson i miljöfrågor gentemot koncern och externa intressenter ink. certifieringsorgan
 • Delta vid upprättandet av plan för interna Miljö-revisioner, för godkännande av ledningen och delta vid revisoner
 • Sammanställa olyckor och tillbud samt utreda allvarliga händelser
 • Driva erfarenhetsmöten mellan företagets KMA-grupp
 • Utgöra internt expertstöd och chefsstöd inom miljöområdet
 • Genomföra utbildningsinsatser inom miljöområdet

Desired Qualifications

För att lyckas I denna roll tror vi att du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom kvalificerat miljöarbete, minst ett år inom anläggning. Du har jobbat med ledningssystem såsom ISO 14001. Dessutom är du en driven och social person vars engagemang genomsyrar det arbete du gör. Du trivs med att arbeta i en grupp med stark framåtanda nytänkande.

- Du har högskole-/universitetsexamen inom området miljö
- Mycket goda kunskaper i det svenska och engelska språket
- God kommunikativ förmåga och vana av att arbeta tvärfunktionellt i projekten
- Drivs av att hålla i miljöfrågorna och driva dem i organisationen

The Special Thing About This Job

Vi erbjuder dig en utmanande roll i ett internationellt bolag. Du kommer att vara delaktig i ett unikt projekt där miljöfrågorna är de som är styrande. Detta är verkligen ett projekt där man är nytänkande och gör aktiva val för att till det yttersta vara miljömedvetna. Det är en härlig stämning inom projektorganisationen och du kommer att arbeta med målmedvetna och engagerade kollegor som är kunniga men också har roligt på jobbet.

Ansök idag då vi går igenom ansökningar löpande och vill tillsätta tjänsten så snart som möjligt!

Om du har frågor kring rekryteringsprocessen vänligen kontakta:
Karin Lundmark, +46(0)72 727 02 25, Karin.lundmark@talentor.se, Rekryteringskonsult
Erik Stoltz +46 (0)70 824 56 66, erik.stoltz@talentor.se, Rekryteringskonsult eller,

Talentor Sweden AB förser Sveriges näringsliv med kompetenta chefer och specialister genom konsultförmedling, Executive Search och annonserade rekryteringar. Genom våra nätverk och dagliga, grundliga kartläggningar finner vi kandidater som överträffar våra uppdragsgivares krav och behov. Talentor bistår kunder runt om i de 35 medlemsländerna. För oss är jämställdhet ett honnörsord och vi ger oss inte förrän vi har attraherat marknadens absolut bästa kandidater!

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Sweden
Location
Stockholm
Job-ID
119655