Byggledare berg

Vill du vara med och förbättra resandet i Stockholm?

Your Future Role

Talentor Sweden AB förser Sveriges näringsliv med kompetenta chefer och specialister genom konsultförmedling, Executive Search och annonserade rekryteringar. Genom våra nätverk och dagliga, grundliga kartläggningar finner vi kandidater som överträffar våra uppdragsgivares krav och behov. Talentor bistår kunder runt om i de 33 medlemsländerna. För oss är jämställdhet ett honnörsord och vi ger oss inte förrän vi har attraherat marknadens absolut bästa kandidater!

För kunds räkning söker Talentor Sweden en Byggledare berg som kommer att vara med och leda bygget av bergtunnlar i och med utbyggnationen av Stockholms tunnelbana. Du ingår i projektets byggledningsorganisation med uppdrag att leda bygget av bergtunnlarna.

Arbetsuppgifterna består av men är inte begränsade till:
 • Följa upp framdrift avseende kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet. Detta i nära dialog med projektets projektledare, projekteringsledning och övrig byggledningsorganisation
 • Ansvara för att bergfrågor inom tilldelade entreprenaddelar genomförs enligt ställda krav och villkor och du medverkar till en god samverkan med entreprenörerna.
 • Företräda beställaren i möten med entreprenörer, projektörer och samarbetsparter
 • Säkerställa att entreprenaderna genomförs enligt kontrakts-handlingarna.
 • Granska att underlag för arbetsberedningar möter ställda krav, att tullgränser genomförs enligt fastställda rutiner, att injektering utförs enligt bygghandling och att kontroller görs vid risk för extern påverkan.
 • I samarbete med karterande geolog säkerställa att kartering och bergförstärkning utförs enligt bygghandling.
 • Tillsammans med hydrogeolog säkerställa att miljödomens villkor följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas.
 • Att aktivt delta i skydds- och miljöronder.
 • Följa upp att entreprenören tar fram borr-, ladd- och sprängplaner, att vibrationer och luftstötvåg följs upp, att skrotning av berg utförs på ett säkert sätt och att kontrollplaner tas fram och följs.
 • Du kontrollerar, genom stickprov, att entreprenörens egenkontroll fungerar och att åtgärder vidtas vid behov.
 • Ansvara för uppföljning av beslutade GK3-ärenden i entreprenaderna, genomföra syner och upprätta syneprotokoll.
 • I samarbete med besiktningsman säkerställer du att fortlöpande förbesiktningar utförs i tid samt följer upp att besiktningsanmärkningar åtgärdas och stängs.
 • Bistå i arbetet med att följa upp ekonomin genom att dokumentera ÄTA-arbeten samt mängdavvikelser, kontrollera och signera entreprenörens dagböcker, granska mängduttag och övrig fakturering.
 • Bistå i arbetet med prognoser avseende ekonomi och tid.

Desired Qualifications

Vi tror att för att lyckas i rollen har du minst 7 års erfarenhet av arbete som byggledare, projektledare eller produktionsledare i bygg- och anläggningsentreprenader, varav fem år av bergtunnlar och undermarksentreprenader.

Du bör även ha erfarenhet av:
 • Arbete i entreprenader där det förekommit utförande av injektering vid svåra berg- och grundvattenförhållanden.
 • Erfarenhet av drivning av bergtunnlar i vibrationskänsliga områden.
 • Erfarenhet av samordning med verksamhetsutövare som påverkas av tunnelarbetena.
 • Relevant gymnasieutbildning såsom 4-årig teknisk utbildning eller annan bygg- och anläggningsutbildning.
 • God kunskap i branschspecifika regelverk bland andra, AB 04, ABT 06, ABK 09, AMA, MER.
 • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt engelska.
 • Datorvana
 • Körkort B

The Special Thing About This Job

Detta är ett uppdrag startar ganska omgående som sträcker sig till december 2023. I denna roll kommer du att kunna välja mellan att vara anställd av Talentor Sweden eller att gå in som underkonsult till kund. Som anställd hos Talentor Sweden erbjuder vi dig bra villkor och flexibilitet. Vi tror på att göra affärer med hjärtat och på att alla våra medarbetare ska må bra och ska känna stolthet för sin arbetsgivare samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din roll och prova på nya uppdrag.

Denna roll kommer att tillsättas omgående så tveka inte att ansöka då intervjuer sker löpande. Vänligen ansök via hemsida, på grund av GDPR kan vi inte ta ansökningar via e-pst.

Vid frågor får du gärna kontakta rekryteringskonsult, Karin Lundmark 072-727 02 25.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Sweden
Location
Stockholm
Job-ID
121089