Økonomisjef

Dominos Pizza er en amerikansk pizzakjede etablert i 1960, og er i dag ansett som verdens største merkevare innen pizzamarkedet med en betydelig virksomhet innen pizzalevering. På verdensbasis har vi mer enn 16 500 restauranter i over 92 internasjonale markeder. I Norge har vi vært etablert siden 2014 ...
Domino’s Norge skal ansette en ny Økonomisjef. Rollen skal sikre at økonomiavdelingen utarbeider, ferdigstiller og leverer kvalitetsregnskap i henhold til norske lover og regler på månedsbasis og årsbasis for egeneide butikker, produksjonsenheter, Call Center og Servicekontoret i Domino’s Norge. Stillingen innebærer å lede et team med regnskapsmedarbeidere, hvor rollen deltar aktivt i prosesser rundt utarbeidelse av regnskaper, budsjetter og resultatrapporter til butikker.
Økonomisjefen vil ha tett kontakt med hovedeierne og skal levere analyser/anbefalinger. Kandidaten som ansettes vil være en del av ledergruppen i Domino’s Norge. Rollen som Økonomisjef vil dermed ha stor påvirkning på gruppens videre vekst og utvikling.

Ansvarsområder:
 • Operativt lederansvar for økonomisk og offentlig rapportering, regnskap med måneds- og årsavslutning, samt utarbeidelse av budsjett og prognoser
 • Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen og en sparringspartner for Administrerende Direktør, herunder utarbeidelse av underlag til styremøter
 • Være en aktiv bidragsyter for å forenkle, automatisere og videreutvikling/forbedring av økonomiske prosesser og rutiner
 • Være en aktiv bidragsyter på å iverksette kostnadsbesparelser, samt drift av butikker, produksjon, call center og servicekontoret
 • Personalansvar for ansatte i økonomiavdelingen og én ansatt i IT-avdelingen, herunder løpende drift av økonomifunksjon med Compliance-ansvar, samt månedlig oppfølging av driftsenhetene
 • Følge opp IT avdelingen vedrørende IT-drift og -utvikling
 • Oppfølging mot ekstern lønnsleverandør i forbindelse med regnskapsføring, samt revisorkontakt

Vi ønsker at du:
 • Har bred erfaring fra relevante stillinger og bransjer, gjerne både fra revisjon og operativ drift
 • Har praktisk/operativ erfaring med regnskapsføring, månedsavslutning, avstemming og løpende rapportering
 • Har høyere økonomisk utdannelse
 • Gjerne har erfaring fra Retail- og/eller franchisevirksomheter
 • Ledelseserfaring, herunder gjerne også erfaring med å lede IT-avdelinger
 • Har gode datakunnskaper og evne til å sette deg raskt inn i nye systemer, samt se muligheter for systemutvikling

Vi ser etter deg som er/har:
 • Offensiv og entusiastisk
 • Selvstendig og strukturert
 • Positiv, imøtekommende og omgjengelig; menneskefokusert med en evne til å få det beste ut av andre
 • Sterke personlige verdier og en høy grad av integritet
 • Gode kommunikasjonsevner; du evner å kommunisere på en god og klar måte på alle nivåer i virksomheten, både internt og eksternt
 • Stå-på-vilje og stor arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert; nysgjerrig og ivrig etter å utforske nye og bedre måter å arbeide på for å møte løpende behov i selskapet
 • Resultatorientert; motivert og dedikert til å oppnå og overgå satte økonomiske mål i selskapet med integritet.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med Capus, ved Johannes Westersø (95 1 79 169/ jw@capus.no) eller Kristian Rizi (958 12 625/kr@capus.no)

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
153131