Forvaltningscontroller

FagerStad er et uavhengig og partnereid eiendomsutviklingsselskap med fokus på prosjekter innen handel og bolig. Siden etableringen i 1995 har vi gjennomført drøyt 50 prosjekter. I dag har vi 21 prosjekter, 1400 boliger og 50 000 kvm næring under utvikling/forvaltning primært i Østlandsområdet. I tillegg ...
Som Forvaltningscontroller i FagerStad vil du få en sentral rolle i teamet som konverterer, utvikler, leier ut og forvalter en attraktiv eiendomsportefølje med både nærings- og boligeiendom. Du vil være ansvarlig for forretningsførsel for eiendomsselskaper og ta del i en rekke aktiviteter knyttet til drift og regnskap på tvers av selskapene, inkludert kontakt med eksterne regnskapsførere. Forvaltningscontrolleren jobber tett sammen med resten av økonomiteamet, men også selvstendig med egne oppgaver. I en liten og fleksibel organisasjon er det viktig med et engasjement og en positiv innstilling til å bidra på alle nivåer.

Hovedarbeidsoppgaver:
 • Hovedansvar for forretningsførsel og drift av eiendomsselskaper
 • Oppfølging av eksterne regnskapsførere
 • Utarbeide perioderapportering
 • Registrering av leietakerinformasjon, kontrakter og tekniske spesifikasjoner
 • Avregning og etterkontroll av felleskostnader
 • Oppfølging av kundefordringer
 • Optimalisering og økonomistyring av kostnader

Kvalifikasjoner:
 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå, innen økonomi
 • Grunnleggende regnskapsforståelse, herunder mva.
 • Minimum 2 års relevant erfaring er ønskelig, men nyutdannede med relevant erfaring ved siden av studiene oppfordres også til å søke
 • Interesse for teknologisk utvikling og digitalisering i eiendomsbransjen
 • Gjerne erfaring fra eiendomsselskaper
 • Kommersiell- og helhetlig forretningsforståelse
 • Gode ferdigheter i relevante MS Office-programmer

Personlige egenskaper:
 • Strukturert og nøyaktig
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • God tallforståelse
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • God relasjonsbygger, både internt og eksternt
 • Selvstendig, solid gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med Capus, ved Kristian Lennertzen (91 61 60 73/ kl@capus.no) eller Kristian Rizi (95 81 26 25/ kr@capus.no)

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
160163