Driftsansvarlig

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som bygger og forvalter byens barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre viktige formålsbygg. Vi har 870.000 kvadratmeter og 1185 bygg i porteføljen og er blant Norges største eiendomsforvaltere. Vi har ca. 200 medarbeidere som dekker ...

Omsorgsbygg søker inntil 3 driftsansvarlige til vår eiendomsavdeling.

Omsorgsbygg Oslo KF er en av Norges største eiendomsforvaltere og vi forvalter, drifter og vedlikeholder en stor eiendomsportefølje. Omsorgsbygg eier barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Foretaket har høye ambisjoner innen energi og miljø.

Omsorgsbyggs visjon er: "Bedre bygg, bedre liv."

Vi søker deg med bred erfaring fra bygg og eiendom. Du bør trives med arbeidsledelse av medarbeidere og å jobbe i et hektisk miljø, med både planlagte og akutte oppgaver. Søknad og CV med vitnemål/attester registreres i Webcruiter.

Bystyret vedtok i januar 2020 at de fire eiendomsforetakene i Oslo kommune; Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur-og Idrettsbygg samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg, skal slås sammen til ett foretak: Oslobygg KF. Gjennomføringsfasen er i gang og Oslobygg KF vil være operativ i august 2021. Oslobygg KF vil forvalte om lag 2,5 millioner kvadrat eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktør. I forbindelse med etablering av Oslobygg KF, må det påregnes endringer grunnet omstillingen etableringen innebærer.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av drift for teamets eiendomsportefølje med tilhørende tekniske installasjoner, samt oppfølging av internkontroll og HMS
 • Ansvar for driftsrelaterte innkjøp, samt daglig oppfølging av gjeldende drifts- og serviceavtaler
 • Ansvar for håndtering av driftsavbrudd
 • Daglig arbeidsledelse av driftsteknikere i teamet
 • Bidra til videreutvikling av teamets kunderelasjoner
 • Kontinuerlig avviksrapportering i foretakets fagsystemer, behandle og lukke avvikene
 • Kontroll og dokumentasjon av tilstand for bygg og eiendommer i henhold til beskrivelse av driftsoppgaver
 • Fakturabehandling, fakturakontroll, og viderefakturering
 • Delta i garantioppfølging innenfor teamets eiendomsportefølje
 • Bistå i forbindelse med utarbeidelse av rammeavtaler
Kvalifikasjoner
 • Relevant teknisk utdannelse fra teknisk fagskole eller med fagbrev
 • Lang erfaring fra arbeidsområdet kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra arbeidsledelse
 • God generell kompetanse innen drift av bygg og eiendommer
 • Erfaring fra sentral drift av byggtekniske anlegg er en fordel
 • God IKT-kompetanse er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort minimum klasse B
 • Gyldig politiattest jfr. Barnehageloven §19. Attest skal leveres før evt. oppstart (skal ikke legges ved søknaden)
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Resultat- og serviceorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag
Vi tilbyr
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye, flotte lokaler nær kollektivtransport på Helsfyr
 • Treningsrom med egen garderobe
 • Ltr 34 -42 ( 492 200 – 565 800)

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
162481