Prosjektsjef

Geilo Holding AS bygger Norges nye alpeby på Geilo og skal levere lokale fritidsopplevelser i verdensklasse! Det skal blant annet utvikles ca. 1800 fritidsboliger, 2 hoteller og nye attraktive alpine nedfarter og sommeraktiviteter. Det planlegges også å bygges en ny gondol for å sikre sømløs og bilfri ...

Prosjektsjef

Til rollen som Geilo Holdings nye Prosjektsjef, søker vi deg som har sterkt engasjement og eierskap til prosjektporteføljen. Du har et ønske om å lede et prosjektteam som skal utvikle og gjennomføre eiendomsprosjekter av høy kvalitet. Som Prosjektsjef i Geilo Holding vil du utvikle kompetente og solide prosjektledere som kan styre de beste teamene i bransjen.

Stillingen rapporterer til destinasjonsansvarlig/daglig leder.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
 • Fullt økonomisk og fremdriftsmessig ansvar på prosjektene i sin portefølje
 • Overordnet ansvarlig for prosjekter fra og med detaljregulering og utvikling til prosjektet er gjennomført og overlevert sluttbruker
 • Bistå ved kjøp av nye eiendommer med overordnete vurderinger av utnyttelsesgrad, byggekostnad samt vurderinger i forhold til kommuneplan, økonomi mm
 • Nærmeste leder for prosjektlederen i teamene i sin prosjektportefølje
 • Delta i ledergruppen til selskapet
 • Overordnet kvalitetssikring av underlag til styret i forbindelse med rapportering og prosjektbeslutninger
 • Være sparringspartner og tilrettelegger for prosjektleder i det daglige
 • Initiere grundig gjennomgang av prosjekter med prosjektledere i sin portefølje ved viktige milepæler
 • Ansvarlig for å få til en god erfaringsoverføring på tvers av prosjektene i selskapet
 • Holde oversikt over bemanning/ressursplanlegging i prosjektene
 • Bistå prosjektleder i valg av gjennomføringsmodell/entreprisemodell
 • Ansvarlig for å utvikle, pleie og vedlikeholde selskapet sitt nettverk blant entreprenører, arkitekter, rådgivere og andre relevante aktører
 • Delta i byggherremøter ved behov
 • Bistå prosjektleder og prosjektteamet i valg av konsept og strategi for prosjektet, samt sette konkrete og gode mål for prosjektet og prosjektledere
 • Bistå prosjektleder i avklarende møter med megler, reklamebyrå og andre viktig aktører i prosjektarbeidet
 • Påse at prosjektleder har tilstrekkelig «trøkk» på nødvendige prosesser i prosjektene for å opprettholde optimal fremdrift, herunder at prosjektleder inkluderer salg-/markedsansvarlig, forretningsførsel og andre relevante aktører på prosjektteamet på rett tidspunkt og på rett måte

Kvalifikasjoner:
 • Høyere relevant utdannelse, sivilingeniør eller kompenserende erfaring
 • Du har et kommersielt tankesett, og interesse for fritidssegmentet
 • Sterk på gjennomføring - hele veien ut
 • Bred erfaring fra et eiendomsutviklings-, entreprenør- eller konsulentselskap
 • Erfaring fra gjennomføring av større eiendomsprosjekter, med overordnet ansvar
 • Sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
 • Samlende og trygg lederstil
 • Forhandlingsvant
 • Analytisk og strukturert
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Meget god forretningsforståelse, samtidig som du er kreativ og evner å tenke utenfor boksen
 • Målrettet og løsningsorientert med tydelig og presis formulering i leveranse- og gjennomføring
 • Positiv, engasjert og med høy grad av ansvarsfølelse

Søknadsfrist: Snarest

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk her". Du må da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp CV og søknad.

For ytterligere informasjon er du velkommen til en fortrolig samtale med Partner i Capus; Kristian Lennertzen på tlf. 91 61 60 73, kl@capus.no eller Seniorrådgiver Nathalie Smulders på tlf. 47 08 38 41, ns@capus.no

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Geilo
Contract type
permanent
Job-ID
162495