Divisjonsdirektør for Divisjon for kunnskap og teknologi

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte ...

Divisjon for kunnskap og teknologi jobber for å bringe kunnskap om tilstanden i barnehage, skole og fagopplæringen gjennom forskning, statistikk, elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser, og bidrar inn i direktoratets måloppnåelse gjennom utvikling og forvaltning av både interne og sektorrettede IKT-systemer og fellesløsninger.

Vi søker nå en strategisk, utviklingsorientert og engasjert leder, gjerne med ledererfaring fra departement eller direktorat. Som divisjonsdirektør vil du inngå i direktoratets toppledergruppe og bidra i utvikling og samordning av direktoratets samlede virksomhet. Som divisjonsdirektør vil du ha faglig, og strategisk, ansvar for divisjonens portefølje og jobbe i tett samarbeid med divisjonens linjeledere og virksomhetens toppledelse. Stillingen rapporterer til Utdanningsdirektoratets direktør.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, hull i Cv-en og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle divisjonen og underliggende avdelinger
 • Bidra til utviklingen av hele virksomheten som del av toppledergruppe
 • Resultat- og økonomiansvar for alle saker knyttet til divisjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Relevant leder- og organisasjonsutviklingserfaring
 • Erfaring med kunnskapsgrunnlag og digitalisering
 • God rolle- og systemforståelse

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Utviklingsorientert
 • God gjennomføringsevne
 • God på å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Stilling som direktør (kode 1062). Lønnsspenn: ltr 91 (kr 1 083 900) - til ltr 94 (kr 1 182 500). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.