Rådgiver HR, kompetanse og utvikling

Sykehusbygg HF er en fremoverlent arbeidsplass med kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.Sykehusbygg HF skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi er et nasjonalt kompetansemiljø for ...

Vil du være med å utvikle for framtidas sykehus?

Sykehusbygg søker Rådgiver HR, kompetanse og utvikling

I Sykehusbygg jobber vi med verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» som rettesnor, der kunnskapsdeling er vårt fremste kjennetegn i arbeidet med å utvikle fremtidsrettede sykehusbygg.

Vår organisasjon er i utvikling, og vi trenger nå forsterkninger innenfor HR. Avdeling økonomi og virksomhetsstøtte har det overordnede ansvaret for HR- og organisasjonstjenester, og betjener en organisasjon som per tid teller om lag 150 medarbeidere. Dette er en gjeng med dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker deg som kan identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging.

Motiveres du av å jobbe i et hektisk prosjektmiljø?

Som HR-rådgiver inngår du i et team som forventes å bistå organisasjonen helhetlig med HR- og organisasjonstjenester. For å sikre at våre tjenester og leveranser tilfører organisasjonen god verdi, jobber vi etter en HR-strategi som vektlegger standardisering, digitalisering og egenbetjening.

Du vil få ansvar for utviklingsarbeid, rådgivning og oppfølging av ledere og medarbeidere, med særlig vekt på utvikling og oppfølging av organisasjonens behov innenfor kompetanseutvikling og -forvaltning.
Stillingen rapporterer til avdelingsleder for økonomi og virksomhetsstøtte.

Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Iverksette og følge opp HR-strategi for utvikling, herunder kartlegge behov og tilrettelegge planer og tiltak for kompetanseutvikling
 • Sørge for oppdatert kompetansestatus i foretaket
 • Støtte ledere i bemannings- og ressursplanarbeid
 • Prioritere og anbefale oppfølging av initiativ for kompetanseutvikling
 • Utvikle og forvalte kompetansetilbud, internt og overfor våre oppdragsgivere
 • Analysere og følge opp utviklingsbehov på HR-området

Kvalifikasjoner
Vi søker etter deg med solid erfaring fra utvikling av HR- og organisasjonstjenester. Du vil jobbe med både utvikling, innføring og forvaltning av tiltak i tett dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere og kolleger.
 • Du har høyere utdanning på relevante områder for HR, gjerne mastergrad. Lang og solid erfaring kan kompensere for krav til utdanning.
 • Du har minimum fem års erfaring fra HR eller annet utviklingsarbeid, gjerne fra prosjektorganisasjoner
 • Du har erfaring med metodeutvikling, prosess- og prosjektledelse

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at
 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er gjennomføringssterk og innehar gode digitale ferdigheter
 • Du evner å arbeide strukturert, analytisk og målrettet
 • Du evner å tenke helhetlig

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller vårt kontor på Skøyen i Oslo.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.

Søknadsfrist 28. oktober 2020

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med:
Avdelingsleder Berit Bye på telefon 481 87 040
Spesialrådgiver HR Berit Valstad-Aalmo på telefon 911 12 182
Partner Nathalie Smulders i Capus på telefon 470 83 841

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Trondheim
Contract type
permanent
Job-ID
169576