Prosjektleder

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som bygger og forvalter byens barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre viktige formålsbygg. Vi har 870.000 kvadratmeter og 1185 bygg i porteføljen og er blant Norges største eiendomsforvaltere. Vi har ca. 200 medarbeidere som dekker ...

Omsorgsbygg Oslo KF står foran store og viktige byggeprosjekter i årene som kommer, knyttet til bygging av en rekke nye barnehager og sykehjem, omsorgsboliger og ikke minst ny hovedstasjon på Bryn og ny storbylegevakt på Aker.

Vi har behov for flere ressurser og søker inntil 5 prosjektledere til utbyggingsavdelingen. Vi søker deg med over 5 års relevant arbeidserfaring. Som prosjektleder i Omsorgsbygg har du ansvar for store enkeltprosjekter eller en portefølje av mindre prosjekter. Du er faglig trygg, god til å oppnå resultater og bidrar til kontinuerlig forbedring og utvikling i samarbeid med andre.

Utbyggingsavdelingen består av 45 medarbeidere, herunder prosjektledere, prosjektøkonomer, SHArådgivere, teknisk koordinator og administrativt personale. Avdelingen ledes av utbyggingsdirektør, og har ansvar for gjennomføring av prosjekter i forprosjekt og utbyggingsfase. Prosjektgjennomføringen skjer i henhold til Oslo kommunes investeringsregime og i tråd med Omsorgsbygg sin egen prosjektmodell. Omsorgsbygg skal i tiden fremover øke fokuset på digitale byggeprosesser, og har som hovedmål å være ledende innen bygging av miljøvennlige bygg med inneklima i verdensklasse.

Bystyret vedtok i januar 2020 at de fire eiendomsforetakene Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur-og Idrettsbygg samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg skal slås sammen til et foretak kalt Oslobygg KF. Gjennomføringsfasen starter nå og Oslobygg KF vil være operativ i løpet av 2021. Oslobygg KF vil forvalte om lag 2,5 millioner kvadrat eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører. I forbindelse med etablering av Oslobygg KF må det påregnes endringer grunnet omstillingen etableringen innebærer.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og lede definerte prosjekter
 • Ansvar for å ivareta byggherrerollen
 • Prosjektstyring og prosjektrapportering
 • Ansvar for å nå avtalte resultatmål knyttet til kostnad, tid og kvalitet
 • Gjennomføre anskaffelser i samarbeid med juridisk avdeling og i henhold til Oslo kommunes planer
Kvalifikasjoner
 • Master, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør innen bygg/eiendom og prosjektstyring eller bachelor med byggherreerfaring
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra prosjektledelse og/eller kontraktsadministrasjon på
  byggeprosjekter
 • Erfaring fra digitale byggeprosesser og kjennskap til BREEAM er en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode analytiske evner
 • Strukturert, proaktiv og resultatorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag og etiske regler
Vi tilbyr
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold
 • Gode muligheter for fag- og kompetanseutvikling
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
170137