Digitaliseringsleder

INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten, Norge. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare og torhusholdningsmarkedet, for ...
Vi ser etter deg som er kundeorientert med stor interesse for å digitalisere virksomheten. Du legger stor vekt på brukeropplevelsen, og ser på IT som et middel for å løse forretningsmessige utfordringer. Du må evne å se kjernen i forretningens utfordringer, samtidig som du har god oversikt og ser helhet og langsiktighet i løsningene du leverer.

Du er ikke redd for å ta ansvar, kommuniserer godt med både forretnings- og IT-siden, samt tørr å utfordre og skape god forståelse for forretningsdrivere innen IT. Erfaring som prosjektleder er essensielt. Sist, men ikke minst; du ser på deg selv som en gjennomfører som bretter opp ermene og legger stolthet i å finne og utarbeide de beste og mest brukervennlige løsningene.

Sentrale ansvarsområder:
 • Identifisere og lede gode digitaliseringsprosjekter for virksomhetene våre, første viktige og store oppgave blir å lede et ERP-prosjekt for flere av våre virksomheter trygt i havn i tett samarbeid med CIO
 • Prosjektleder for ulike prosjekter og ansvarlig for rapportering på IT-prosjektporteføljen,
 • Identifisere forbedringsområder og involvere hele virksomheten på tvers av fagdisipliner
 • Delta i strategiprosesser og utarbeidelse av roadmaps
 • Gi råd og støtte systemeier/forretningen ved valg av teknologi og systemløsninger
 • Holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen i markedet og bransjen for å se etter relevante muligheter

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter en kandidat med høyere utdanning innen relevante fag, og/eller relevant arbeidserfaring.

Vår Digitaliseringsleder har solid prosjektledererfaring. Han eller hun har svært god teknologiforståelse, forståelse for komplekse verdikjeder, og har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi.

Inngående forståelse av de forretningsmessige prosesser i ERP-systemer er nødvendig for å lykkes. Bred erfaring fra alle fasene i ERP-prosjekter (fra utvikling av målbilde, roadmap, utrulling og overlevering til drift) er en forutsetting.

Det er også et krav om god norsk og engelsk skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlig profil:
INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Digitaliseringsleder også etterlever. I tillegg til dette, søker vi etter en kandidat med følgende egenskaper:
 • Tar ansvar, er pålitelig og jobber selvstendig
 • Du er utpreget kommersiell, og opptatt av å finne lønnsomme løsninger for selskapet
 • Du evner å forstå, forankre og videreformidle virksomhetens IT-behov
 • Du motiveres av å ha et sentralt ansvar for store og til tider krevende leveranser
 • Du trives godt i grensesnittet mellom kunde og leverandør, og kommuniserer godt med begge sider.
 • Du er en dyktig og motiverende prosjektleder
Vi tilbyr:
 • Sentral beliggenhet i Oslo Sentrum
 • En sentral rolle med stor påvirkningskraft i et ungt sjømatkonsern i sterk vekst
 • Gode muligheter for faglig utvikling på tvers av nordiske landegrenser
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknad:

For spørsmål om stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Capus ved Partner Jonas Rambæk +4793242133 / jr@capus.no eller Researcher Anders Kihle +4797767816 / ak@capus.no.
Søknadsfrist 01.11.2020.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
170827