Rådgiver logginsyn

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.NAV er ...
Sikkerhetsseksjonen består i dag av 10 medarbeidere og har fagansvar for informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap i NAV. Sikkerhetsseksjonen har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerheten i NAV, inkludert kvalitetssikring iht. nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser. Seksjonen arbeider tett med arkitektur for å sikre mest mulig fleksible og fremtidsrettede sikkerhetsløsninger som underbygger NAV sine mål.

Sikkerhetsseksjonen har ett spesielt ansvar for å ivareta brukeres behov for informasjon om NAVs bruk av opplysninger om brukere. Dette innebærer å gi brukere innsyn i NAVs logger fra fagsystemer og søker nå rådgiver til dette fagansvaret.
Rådgiveren vil få ansvaret for prosessoptimalisering og videreutvikling av støtteverktøy. Du vil være ansvarlig for logginnsyn og saksbehandling, inkludert oppfølging av innsynsbegjæringer. Rollen vil også være involvert i oppfølgingen av, rådgivning, veiledning og opplæring innen informasjonssikkerhet.

Enkelte oppgaver i Sikkerhetsseksjonen vil kreve sikkerhetsklarering og uten slik klarering kan arbeidstakeren ikke jobbe med disse oppgavene. Oppstår en slik situasjon må arbeidstakeren påregne å utføre seksjonens øvrige oppgaver slik de til enhver tid er.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, nøyaktig, selvstendig, ansvarsbevisst og strukturert.

Krav til kompetanse:
  • Bachelor eller tilsvarende/høyere (3 år +). Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
  • Ha erfaring med WebSak og saksbehandling i det offentlige
  • Proaktivitet i forhold til å innhente informasjon fra linjen/etaten
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
Vi tilbyr:
  • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspenn fra kr 655400 til kr 813400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
NAV legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnings bakgrunn eller hull i CV. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene ved behov. NAV jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
173258