Infrastrukturarkitekt

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua ...

Bli med og sikre morgendagens løsninger for Politiet!

Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet, enten det gjelder patruljene, straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiet moderniserer seg, i stor grad gjennom digitalisering. Rask utvikling av digitale, sikre og stabile løsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget.

Vil du være med og designe morgendagens løsninger for politiet?

Avdeling Leveranse har ansvaret for arkitektur, prosjektledelse, sikkerhet og test/kvalitetssikring.

I seksjon Arkitektur vil du bli del av et entusiastisk miljø med høy faglig kompetanse. Arkitektene er delt inn i fagområdene funksjonell, løsning, system, infrastruktur og sikkerhet. De forskjellige fagområdene er samlet i domeneteam som jobber inn mot de forskjellige virksomhetsområdene i politiet i forbindelse med modernisering av politiets løsninger søker vi etter infrastrukturarkitekter.

Politiets IKT-tjenester har et godt fagmiljø og stort fokus på kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg faglig og sosialt. PIT er en organisasjon i endring og det må påregnes endringer i stillingen over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Design og beskrivelse av hvordan en løsning kan realiseres basert på kartlagte behov
 • Utarbeide konsepter for teknologi og infrastruktur
 • Utredning av teknologivalg
 • Bidra til løsningsutvikling i grensesnittet mellom applikasjoner og teknologi
 • Rådgiver og sparringspartner innen infrastruktur og teknisk sikkerhet
 • Utforsker mulighetsrommet for bruk av ny teknologi
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning innen IKT på bachelor- eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Meget god og bred kompetanse som arkitekt innenfor IKT infrastruktur
 • Dokumentert erfaring fra drift og utvikling av store komplekse driftsmiljøer
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk, Lean og kontinuerlige leveranser
 • Evne til å designe, modellere og dokumentere komplekse miljøer
 • Generell god kjennskap til fagområder som nettverk, lagring, server, klient, og løsninger knyttet til applikasjonstilrettelegging, virtualisering og redundans/høytilgjengelighet
 • Fordel med erfaring som arkitekt fra DevOps-miljøer
 • Fordel med erfaring fra containerteknologi
 • Fordel med erfaring fra skyteknologi
 • Ønskelig med erfaring fra anskaffelsesprosesser
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/skjemaer/
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Søkende etter ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
 • Selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Evne til å kommunisere teknologi til ikke-teknologer
 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne
 • Service- og løsningsorientert med praktisk tilnærming
 • Endringsorientert og endringsvillig
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr 560 000 - 860 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.


Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se https://spk.no/ for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
174221