Divisjonsdirektør

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner ...

Er du en erfaren leder og ønsker å bidra til å sikre fremtidens velferdssamfunn?

Stadig raskere endringer i samfunnet påvirker risikobildet for å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi søker en erfaren leder til divisjon Innsats som forstår disse endringen og som har innsikt i hvordan metoder, prosesser og digitale løsninger bør utvikles for å møte disse.

Som leder av divisjon Innsats er du øverste ansvarlige for særlig prioriterte risikoområder og for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre etterlevelse. Internprising, helhetlig behandling av storbedriftskonsern, arbeidslivskriminalitet og økonomiske kriminalitet er viktige ansvarsområder for divisjonen.

Som medlem i skattedirektørens ledergruppe vil du bidra til den strategiske nytenkingen og utviklingen av hele etaten. Stillingen innebærer ledelse av 1700 medarbeidere og samarbeid med et stort skatte- og avgiftsfaglig miljø i etaten. I tillegg til samarbeid med andre etater, private aktører og samhandling med skatteadministrasjoner i andre land.

Våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av divisjonen
 • drive utviklings- og forbedringsarbeid for å øke etterlevelse på særlig prioriterte risikoområder
 • lede etatens innsats for å redusere skatte-, avgifts- og arbeidslivskriminalitet
 • overordnet ansvar for samarbeidet med relevante myndigheter og virksomheter innen divisjonens ansvarsområder
 • bidra til bedre og mer effektive tjenester og arbeidsprosesser gjennom digitalisering for å øke etterlevelse
 • jobbe systematisk med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov
 • være en sentral bidragsyter i toppledergruppen og aktivt bidra til utvikling av etaten
Kvalifikasjoner
 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • solid erfaring fra ett eller flere av divisjonens ansvarsområder
 • bred ledererfaring, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
 • erfaring fra å lede i endrings- og omstillingsprosesser
 • erfaring fra forretningsutvikling og digitalisering
 • meget god forståelse for samfunnsutvikling og brukernes behov
 • erfaring fra internasjonal samhandling vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • evne til å være tett på og samtidig lede gjennom visjonært og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom effektiv påvirkning og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere og skape engasjement

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr
 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
177046