Erfaren rekrutterer

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner ...
Ansvarlig for strategisk rekruttering hos Norges mest innovative etat.
Vi søker etter deg som har et strategisk blikk og ønsker å være en viktig og sentral fagperson i arbeidet med å løfte våre aktiviteter innen arbeidsgiverprofilering og rekruttering. Du er spesialist innen området, og har erfart hvordan effektive prosesser mellom arbeidsgiverprofilering, rekruttering og introduksjon av nyansatte kan være viktig for å sikre at en virksomhet når sine strategiske mål. Du er opptatt av, og har god erfaring med hele kandidatreisen, med riktig bruk av ulike digitale kanaler.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har nettopp vært igjennom en stor omorganisering slik at vi kan møte stadig raskere endringer i samfunnet.

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for strategi, styring og utvikling av HR i etaten. En sentral rolle er å bygge Skatteetatens arbeidsgiverprofilering til ulike målgrupper, rekruttere og tiltrekke oss den kompetansen vi trenger for å nå våre mål. Du vil sammen med avdelingen være avgjørende for at vi tenker nytt og løfter blikket til et strategisk nivå innen rekruttering.

Arbeidsoppgaver
 • utvikle helhetlige rekrutteringsstrategier i samsvar med våre overordnede strategier
 • bidra til utvikling av rekrutteringsprosessen, med effektivisering av prosesser og innovativ bruk av verktøy og kanaler
 • lede og bidra i ulike prosjekter innen rekruttering, arbeidsgiverprofilering, karriererådgiving og talentutvikling i tett samspill med ledere, fagpersoner og beslutningstakere i Skatteetaten
 • rekrutteringsfaglig rådgiver for etatens toppledelse
 • være faglig sparringspartner for ansatte som jobber med rekruttering i divisjonene
 • bidra inn i andre sentrale HR-prosjekter og -aktiviteter
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
 • vært sentral i utvikling og gjennomføring av ulike rekrutteringsstrategier
 • god kompetanse og kan vise til resultater, gjerne fra større virksomheter, der rekruttering har fått et vellykket løft ved bruk av innovative metoder og digitale verktøy
 • sertifisert på testverktøy Aon (tidligere Cute-e) eller tilsvarende
 • erfaring fra rådgivning for toppledere innen rekruttering
 • erfaring med internmobilitet og talentutvikling er en fordel
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • du er en sterk relasjonsbygger i møte med både ledere, kollegaer og eksterne kandidater
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med god forståelse av hvem de viktigste interessentene er og hvordan disse bør involveres
 • du har solid virksomhetsforståelse og evner å se helheten
 • du har evne til å tenke nytt og være kreativ, for å være i tet med tidlige trender innen området
 • du er analytisk med et strategisk blikk
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600.000 - 800.000, avhengig av kvalifikasjoner.
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Inntil videre gjennomfører vi intervjuer på video.
For utdanning gjennomført i utlandet vedlegges godkjenning fra NOKUT.

Om arbeidsgiveren
I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
177139