Seniorrådgiver (innkjøpsansvarlig)

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre de verdier som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning ...
Patentstyrets avdeling for virksomhetsstyring har en sentral rolle i utvikling av Patentstyret og består i dag av seksjonene Økonomi, HR og Arkiv og journal.

Økonomiseksjonen har ansvar for den strategiske økonomistyringen, herunder anskaffelser, regnskap, lønn og forvaltning. Seksjonen består for tiden av ti medarbeidere. Vår nåværende innkjøpsansvarlige skal slutte, og vi er derfor på jakt etter en erstatter.

Innkjøpsansvarlig skal bidra til at alle innkjøp skjer på en økonomisk og strategisk fordelaktig måte for Patentstyret, samt at Patentstyret overholder gjeldende regelverk. Stillingen rapporterer til økonomisjef.

Som innkjøpsansvarlig vil du administrere og lede anskaffelsesprosesser, samt støtte og rådgi ledere og medarbeidere innen anskaffelsesområdet. Du vil arbeide med utvikling av strategier, mål og handlingsplaner, samt effektivisering av oppgaver, prosesser og rutiner innen anskaffelsesområdet. Du vil også bidra til at Patentstyret oppnår målene og kravene for området.

Vi ser etter en innkjøpsansvarlig med erfaring med gjennomføring av anskaffelsesprosesser, og som også er vant med forhandlinger. Du jobber effektivt og målrettet, samarbeider godt med andre og har god gjennomføringsevne. Du har solid kompetanse om offentlige anskaffelser, og det er positivt om du har et bredt faglig nettverk.


Arbeidsoppgaver
 • Administrere og lede anskaffelsesprosesser fra start til slutt
 • Ansvar for behovskartlegging, valg av prosedyre, utarbeidelse av konkurransedokumenter og juridiske avtaler for anskaffelser i Patentstyret
 • Overordnet ansvar for oppfølging av inngåtte avtaler, avtaleeiere, avtalenes varighet og beløpsramme m.m
 • Effektivisering, utvikling og vedlikehold av Patentstyrets oppgaver, prosedyrer, instrukser og rutiner innenfor offentlige anskaffelser
 • Utarbeide og utvikle rapporter, prognoser og analyser innen anskaffelsesområdet
 • Lede og utføre kvalitets- og internkontrollarbeidet på anskaffelsesområdet, samt bidra til å utvikle kontrollmekanismer for å sikre at regelverket for anskaffelser blir fulgt
 • Videreutvikle og vedlikeholde spisskompetanse om offentlige anskaffelser i takt med utviklingen innenfor fagområdet, samt bidra til tilstrekkelig kompetanse på området internt i Patentstyret
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser og ekspertkompetanse innen området, herunder også god kunnskap om regelverket for anskaffelsesområdet i staten
 • Gode kommunikasjonsevner og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet legges stor vekt på

Det vil være en fordel om du:
Har erfaring med å utforme juridiske avtaler
Har erfaring med bruken av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig, effektiv og målrettet
 • Strukturert og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • Kunderettet og serviceinnstilt
 • Engasjert og initiativrik
 • Gode analytiske evner
Vi tilbyr
 • et godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • mulighet til å påvirke og ta ansvar
 • fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • gode hjemmekontorordninger
 • god pensjonsordning med mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen utlyses som seniorrådgiver med stillingskode 1364. Endelig lønnsfastsettelse og øvrige arbeidsbetingelser avtaler vi nærmere.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull» i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
177185