Rådgiver/seniorrådgiver (sikkerhetsrådgiver)

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre de verdier som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning ...

Patentstyrets Digitale tjenester er et viktig redskap for å tilby et tidsriktig, innovativt og spennende tilbud til et næringsliv som satser stadig mer på immaterielle rettigheter for å sikre seg konkurransefortrinn. Vi ønsker å styrke sikkerheten rundt vårt samfunnsoppdrag, og har opprettet en ny stilling som sikkerhetsrådgiver. Digitale tjenester ble opprettet 1. januar 2019 for å tydeliggjøre Patentstyrets ønske om å prioritere sin IKT-satsing, og i en slik satsing vil sikkerhetsrådgiveren ha en sentral rolle.

Som sikkerhetsrådgiver har du ansvar for å designe, implementere og drifte sikkerhetsløsninger, og sørge for at Patentstyret har sikre løsninger for våre kunder og brukere. Digitale tjenester består av 23 medarbeidere fordelt på to seksjoner: Utvikling og Drift og sikkerhet. Denne stillingen er lagt til seksjonen Drift og sikkerhet, som består av 8 personer og har ansvaret for IT-support, drift og koordinering på IKT-området (infrastruktur, nettverk, datalagring, virtualisering og databaser). I tillegg har seksjonen ansvar for sikkerhets- og tilgangsløsninger, sikkerhetskopiering av servere, samt risiko- og sårbarhetsanalyser av kritiske systemer.

Du vil ha en bred kontaktflate innad i organisasjonen og utad mot eksterne leverandører. Du vil samarbeide med produkteiere for saksbehandling, digitale kunderettede tjenester, seksjonen Utvikling og eksterne sikkerhetskonsulenter. Du kommer til å jobbe operativt med sikkerhet av infrastruktur, samt strategisk med risiko- og sårbarhetsanalyser.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med innføring av sikkerhetstiltak for Patentstyrets løsninger
 • Jobbe både med teknisk sikkerhet og holdningsskapende arbeid
 • Bygge relasjoner og etablere samarbeid med andre innen sikkerhetsområdet – internt og eksternt
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra til kompetanseheving innen fagfeltet
 • Rådgiving for avdelingen og ledelsen
 • Gjennomføre sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger av kritiske systemer i samarbeid med eksterne
 • Gjennomføre tiltak for å bedre sikkerheten på systemene
 • Være orientert om utviklingen innen trussel- og sårbarhetsbildet nasjonalt og globalt
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen IKT-området
 • Relevant og bred erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Du må ha oppdatert erfaring og motivasjon for å arbeide med teknisk sikkerhet
 • Kunnskap om standarder/rammeverk som ISO/IEC 27000-serien, NSM grunnprinsipper, CISControls eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være en fordel med sertifiseringer som for eksempel:
EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)
CompTIA PenTest
CCSP – Certified Cloud Security Professional

Det er et pluss om du har bred faglig kompetanse og god teknologiforståelse innen flere av disse områdene:
Sikkerhetsovervåking/-testing
Infrastruktur- og nettverkssikkerhet
Zero trust-arkitektur
Maskinvarebeskyttelse
Virus, malware, spionprogramvare, keylogger
Programvare- og applikasjonssikkerhet
Herding og overvåking av servere, klienter og tjenester
Sikring av skytjenester
Kunnskap om sikkerhets- og sårbarhetsanalyser
Kontinuitetsplanlegging
Kryptografi og PKI
Kunnskap om sikker systemutvikling/programmering
Håndtering av sikkerhetshendelser

Personlige egenskaper
 • Du kan kommunisere om sikkerhet på en måte som både teknikere og beslutningstakere forstår
 • Du har gode samarbeidsevner og trives både med å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsningsorientert, analytisk og motivert til å finne gjennomførbare og sikre løsninger
 • Du er utviklingsorientert og søkende etter ny kunnskap, og liker å dele kompetansen din med andre
 • Du er engasjert og samvittighetsfull
 • Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på
Vi tilbyr
 • et engasjert og kompetent IKT-miljø med høy grad av virtualisert infrastruktur
 • et godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • mulighet til å påvirke og ta ansvar
 • fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • gode hjemmekontorordninger
 • god pensjonsordning med mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen utlyses som rådgiver (1434) / seniorrådgiver (1364) med lønn fra kr 650 000. Endelig lønnsfastsettelse og øvrige arbeidsbetingelser avtales nærmere på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring.


Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull» i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
177186