Divisjonsdirektør Utvikling

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner ...
Skatteetaten ble nylig kåret til en av landets mest innovative virksomheter. Vi søker nå en erfaren leder til divisjon Utvikling, som har en ledende rolle i Skatteetatens videre utvikling og endring.

Som leder av divisjon Utvikling vil du være en pådriver i innovasjon og digitalisering av Skatteetaten gjennom å bidra til å forbedre etatens evne til å utføre samfunnsoppdraget.
Divisjonen skal støtte direktoratet og kjernevirksomhetens evne til helhetlig utvikling av tjenestene og fremme forslag til forbedring av etatens oppgaveløsning. Vi ønsker å styrke retningen mot en mer smidig utvikling med sammenhengende tjenester og brukeren i sentrum. En viktig oppgave er å bygge kunnskap om endringer og risikoer i omverdenen som kan påvirke etatens leveranseevne.

Som medlem av skattedirektørens ledergruppe vil du ha en sentral rolle i den strategiske nytenkingen og utviklingen i hele etaten. Stillingen innebærer ledelse av et fagmiljø med 70 medarbeidere og utstrakt samarbeid på tvers av etatens fag- og utviklingsmiljøer. I tillegg kommer samhandling med andre etater, private aktører og skatteadministrasjoner i andre land.

Våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver
 • fremme utviklingstiltak som vil forbedre etatens oppgaveløsning
 • sikre et velfungerende metodeverk for koordinert innovasjon og forretningsutvikling i Skatteetaten
 • ha ansvar for å utarbeide felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for helhetlig prioritering av etterlevelsesrisiko
 • lede Skatteetatens samarbeid om analyser med andre offentlige etater og aktuelle virksomheter
 • jobbe systematisk med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov
 • være en sentral bidragsyter i toppledergruppen
Kvalifikasjoner
 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
 • erfaring fra forretningsutvikling og digital transformasjon
 • erfaring fra å lede i endrings- og omstillingsprosesser
 • meget god forståelse for samfunnsutvikling og brukernes behov
Personlige egenskaper
 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • evner å være tett på og samtidig lede gjennom visjonært og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom effektivt samarbeid og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere og skape engasjement
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal lage forslag til hvordan Skatteetaten kan løse sine oppgaver bedre, og bygge kunnskap om endringer i omverden som påvirker Skatteetatens arbeid.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
177674