Tech Lead - Straffesak

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua ...

Seksjon Straffesak har ansvar for utvikling og drift av applikasjoner og tjenester som understøtter saksbehandling av anmeldelse, etterforskning, påtale, domsføring og personregister. Vårt mål er å sikre at våre borgere får så rask og god behandling som mulig, uavhengig av hvor de utsettes for kriminelle handlinger.

Nå leter vi etter en Tech Lead som vil bidra til politiets viktige arbeid!

Som Tech Lead hos oss vil du få ansvar for utvikling og vedlikehold av tjenester knyttet til straffesakskjeden. Straffesak består både av moderne og gammel teknologi, og vi skal fremover jobbe med å fornye den gamle teknologien. Tech Lead vil være en viktig del av dette moderniseringsarbeidet. Du vil jobbe i et team med inkluderende kolleger som sammen utvikler, tester, drifter, forvalter og støtter disse tjenestene. Du vil også ha en aktiv rolle i å bygge et fagmiljø rundt smidig utvikling.

I arbeidet med modernisering søker vi deg som har minst 5 års erfaring som utvikler og har jobbet med samtlige lag av applikasjons-utvikling, frontend så vel som backend, samt at du har erfaring med arkitektur-arbeid. Det er også viktig at du brenner for fagområdet og at du ønsker å bidra positivt i det viktige samfunnsoppdraget politiet utfører. Vi søker deg med lang erfaring med utvikling, har et smidig tankesett, et engasjement, er nysgjerrig på ny teknologi og moderne verktøy, samt liker å få mennesker til å jobbe mot et felles mål.

Politiets IKT-tjenester har som mål å tilby et godt fagmiljø og har fokus på kompetanseutvikling. Vi legger godt til rette for faglig og personlig utvikling for våre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av samfunnsnyttige digitale løsninger for innbyggere, etterforskere og saksbehandlere
 • Ta ansvar for utvikling, design og arkitektur innenfor tjenesteområdene i straffesak
 • Arbeid i tverrfaglige team med bruk av smidig metodikk og moderne DevOps-verktøy
 • Være delaktig i valg av systemarkitektur og teknologi innenfor tjenesteområdet straffesak
 • Bygge gode relasjoner og sikre godt samarbeid, internt og eksternt
 • Delta i design og arkitekturprosesser
 • Bistå med systemdokumentasjon
 • Utvikling av tjenester relatert til straffesakskjeden
 • Være teamets og seksjonssjefs støttespiller rundt teknologiutvikling- og valg i seksjonen
 • Rådgivning og prosjektdeltakelse, eks. utarbeidelse av estimater
 • Arbeidstid vil hovedsakelig være på dagtid, men stillingen vil kunne inngå i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (bachelor/master), innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minst 5 års erfaring som utvikler, hvor minst 3 år er med Java
 • God kjennskap til nyere Java rammeverk og prinsipper
 • Erfaring med SQL og relasjonsdatabaser
 • Erfaring med smidig utvikling eller DevOps
 • Erfaring med utvikling av webtjenester, både frontend og backend
 • Erfaring med å ta arkitektur- og teknologivalg
 • Evnen til å se helheten og få systemer til å snakke sammen
 • Kjennskap til verktøy og rammeverk som Spring Boot, Angular, Git, Maven, Jira, Jenkins eller tilsvarende
 • Ønskelig med kjennskap til Kafka, maskinlæring, mikrotjenester, skytjenester, containere og orkestrering, helst Azure, Docker og K8S
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Strukturert, ryddig og systematisk
 • Endringsorientert og endringsvillig
 • Initiativrik, nysgjerrig og entusiastisk
 • Service- og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 700 000 - 900 000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
181468