Kommunalsjef digitalisering og utvikling

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter ...
Har du lyst til å ta del i lederteamet som skal bidra til den helhetlige utviklingen av kommunen vår? Er du klar for å ha et særskilt ansvar for digitalisering, av blant annet tjenester, arbeidsprosesser og organisasjonen?

I takt med endringene i samfunnet står vi overfor store omstillinger, der kvalitet og bærekraft er styrende. Alle tjenester skal være organisert etter brukerperspektivet; samfunnsoppdraget mister vi aldri av syne. Vi ruster opp vår satsing på området, med ny organisering, nytt mandat og nye folk på laget.

For å lykkes i denne stillingen må du være en uredd leder, som evner å sette en tydelig retning og få fart på utviklingsarbeidet. Samtidig må du være samarbeidsorientert, både internt i ledergruppen og på tvers av faggruppene omstillingene kommer til å omfatte. Og det er vel strengt tatt alle.

Arbeidsoppgaver
 • Være pådriver for Bærum kommunes digitale transformasjon og ta en drivende rolle i kommunens utviklingsarbeid
 • Bidra til at våre strategiske føringer skaper reelle endringer
 • Fremme og gjennomføre endringsprosesser som vil forbedre kommunens oppgaveløsning
 • Inspirere, motivere og lede kompetente og engasjerte medarbeidere i et drivende fagmiljø for utvikling og digitalisering
 • Sikre godt samarbeid internt og eksternt
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og digital transformasjon på strategisk nivå
 • Erfaring som leder fra relevant virksomhet
 • Erfaring med digital transformasjon og virksomhetsutvikling
 • God kjennskap til offentlig sektor
Personlige egenskaper
 • Du er utviklings- og resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Du er trygg og tydelig i lederrollen
 • Du er tydelig i din kommunikasjon og har samtidig evnen til å lytte
 • Du forstår verdien av å bygge et lag og har vilje til å oppnå resultater i fellesskap
 • Du er bidragsyter i en ledergruppe som setter felles agenda og jobber sammen
Vi tilbyr
Muligheten til å sette varige spor etter deg i utviklingen av Bærum kommune
Et miljø som vektlegger samhandling
Lønn etter avtale
Kompetanseutviklingsstipend
Offentlig tjenestepensjonsordning

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Sandvika
Contract type
permanent
Job-ID
181900