Prosjektleder IT

VID vitenskapelige høgskole (VID) tilbyr utdanning og driver forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen har 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.
VID vitenskapelige høgskole er i en spennende fase med utvikling av tre nye campus, vekstambisjoner, økt digitalisering og forsterket satsing på forsknings- og utdanningskvalitet.

VID IT leverer IT-tjenester til mottakere som er under sterk påvirkning av digitaliseringen som preger samfunnet. Digitale virkemidler gjør sitt inntog innen undervisning og forskning og velferdsteknologier sprer seg i helse- og omsorgsyrket.

Arbeidsoppgaver:
 • Gjennomføring av forprosjekter/estimeringsprosjekter og leveranseprosjekter (nyanskaffelser eller større oppgraderinger av systemer) fra initiering til avlevering av prosjektets resultatmål
 • Styre prosjektleveranser, kvalitet, budsjett- og tidsrammer, ressursbruk og risiko i henhold til oppgitte mål
 • Sørge for at prosjekter avsluttes på en ryddig måte mht. bl.a. opplæring av brukere samt overlevering av drifts- og forvaltningsansvar til tjenesteansvarlig for IT-drift og ‑forvaltning

For stillingen ser vi spesifikt etter:
 • Erfaring fra teknisk prosjektledelse
 • Kjennskap til metoder og verktøy for prosjektstyring og prosjektledelse (for eksempel PMP eller PRINCE2)
 • Evne å tilrettelegge for godt samspill mellom interne og eksterne prosjektdeltagere.
 • Målrettet, handlingskraftig og utholdende person

I tillegg tror vi følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper er viktige i stillingen:
 • Høyere utdanning, minimum på bachelor-nivå eller tilsvarende (lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • Sterke analytiske og skriftlige ferdigheter
 • 5-6 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra endringsledelse og prosessforbedringer

Vi kan tilby:
 • En trygg arbeidsplass
 • En spennende og viktig rolle i en virksomhet i endring
 • En selvstendig rolle med påvirkningsmulighet og utfordrende oppgaver
 • Personlig og faglig utvikling i et miljø i vekst
 • Et viktig samfunnsoppdrag med sterkt fokus på miljø og bærekraft
 • Medlemskap i SPK med særdeles gode pensjonsvilkår (ytelsespensjon) og gunstige lånevilkår
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

For oss i VID er arbeidet med miljø en viktig prioritering. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. VID er medlem av European University Alliance of Inclusion, Integration and Involution – 3IN Alliance.


Søknadsfristen er tirsdag 23. februar 2021, men søknader vil bli behandlet fortløpende.
Tiltredelse: Snarest muligKontakt:
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre samarbeidspartnere i Capus: Jonas Rambæk (jonas.rambaek@capus.no (932 42133) eller Kristine Emilie Lingen: kristine.lingen@capus.no (93829117).

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.