Kommunalsjef Organisasjon og interne tjenester

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter ...
Har du lyst til å ta del i lederteamet som skal bidra til den helhetlige utviklingen av kommunen vår? Har du innsikt i hvordan vi kan skape smartere og mer effektive administrative tjenester, standardisere prosesser og kanskje til og med automatisere noen av dem? Er du en uredd leder som liker å sette tydelig retning og fart på endringer?

I takt med endringene i samfunnet står vi overfor store omstillinger, der kvalitet og bærekraft er styrende. Alle tjenester skal være organisert etter brukerperspektivet; samfunnsoppdraget mister vi aldri av syne. Vi ruster opp vår satsing på området, med ny organisering, nytt mandat og nye folk på laget.

For å levere gode tjenester til våre innbyggere, må vi også levere gode tjenester til våre ansatte. Din oppgave blir derfor å sikre at vi leverer optimalt innenfor HR, lønn, IT, økonomi og anskaffelser.

Arbeidsoppgaver
 • Være en pådriver for effektive og smarte administrative tjenester i Bærum kommune
 • Fremme og gjennomføre endringsprosesser som vil forbedre kommunens oppgaveløsning
 • Lede og videreutvikle avdelingen som en viktig ressurs for alle administrative tjenesteområder i kommunen
 • Inspirere, motivere og lede kompetente og engasjerte medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring som leder fra relevant virksomhet, gjerne i offentlig eller kommunal sektor
 • Erfaring med utvikling av administrative tjenester i offentlig sektor
Personlige egenskaper
 • Du er utviklings- og resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du er trygg og tydelig i lederrollen
 • Du er tydelig i din kommunikasjon og har samtidig evnen til å lytte
 • Du forstår verdien av å bygge et lag og har vilje til å oppnå resultater i fellesskap
 • Du er bidragsyter i en ledergruppe som setter felles agenda og jobber sammen
Vi tilbyr
Muligheten til å sette varige spor etter deg i utviklingen av Bærum kommune
Et miljø som vektlegger samhandling
Lønn etter avtale
Kompetanseutviklingsstipend
Offentlig tjenestepensjonsordning

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Sandvika
Contract type
permanent
Job-ID
183712