Security Engineer

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet ...
NAV styrker sin satsing innen sikkerhetsovervåkning og søker 2 personer som kan fylle rollen som security engineer. Som security engineer vil du bidra til å forbedre og videreutvikle fagmiljøet vårt innen overvåkning og sikkerhet.
Seksjonen du blir en del av, er en av 5 seksjoner i avdelingen for It infrastruktur og basisplattform, i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

«Team sikkerhet -ISOC» består i dag av 6 medarbeidere og har ansvar for overvåkning, analyse og rapportering av sikkerhetshendelser. Vi beskytter NAV, våre brukere, ansatte og samarbeidspartnere mot digital kriminalitet, spionasje og sabotasje. NAV har 19 000 interne medarbeidere og ISOC bidrar til en sikker arbeidsplattform for disse, samt sikkerhet for selvbetjeningsløsninger til Norges befolkning.
I tillegg sørger vi for et oppdatert trusselbilde og samarbeider med arkitektur og sikkerhetsseksjonen i NAV, i tillegg til sikkerhetsmyndigheter og NAV sine partnere i dette arbeidet.
Vi benytter moderne skyteknologi, samtidig som vi håndterer sikkerhet i eksisterende miljøer i NAV sin infrastruktur.

Ansvarsområdet vil omfatte forvaltning og videreutvikling av systemer og infrastruktur for sikkerhetsovervåkning.

NAV kjører i dag en hybrid driftsmodell der vi bruker on-premise infrastruktur samt flere offentlige skyleverandører som Microsoft Azure og Google Cloud Platform. Vi må ivareta sikker og stabil drift uavhengig av driftsmodell.

Oppgaver:
 • Bidra i arbeidet med å etablere og videreutvikle sikkerhetsovervåkingsløsninger i allmenn skyplattformer
 • Systemansvar for overvåkings- og administrasjonsløsninger
 • Oppfølging av sikkerhetshendelser, og daglige endringer i brannmur- og lastbalanserermiljøet
 • Feilsøking og feilretting på 2. og 3. linje nivå
 • Bistå team og prosjekter med løsningsdesign og implementering
 • Du skal være med og videreutvikle vårt sterke fagmiljø
 • Beredskapsvakt må påberegnes
 • Rådgivning og veiledning
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Gjennom tverrfaglige team og bruk av smidige metoder bidra til å videreutvikle arbeidet med informasjonssikkerhet i NAV

Krav til kompetanse:
 • Høyere utdanning, minimum på bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God forståelse for teknologi og IKT-sikkerhetsutfordringer
 • God forståelse for det digitale trusselbildet, og hvordan alvorlige digitale trusler kan bekjempes

I tillegg er det ønskelig at du har erfaring med:
 • Drift av brannmur- og lastbalanserermiljø (Checkpoint, F5 eller tilsvarende)
 • Bruk av scriptspråk som Bash, Powershell eller tilsvarende
 • Konfigurasjonssystemer som Terraform, Ansible eller lignende
 • Logganalyseverktøy som Splunk, Elastic eller lignende
 • Driftsovervåkningsverktøy som Nagios eller lignende
 • Sårbarhetsanalyseverktøy som Nessus eller tilsvarende
 • Versjonskontrollsystemer som Git fra både utvikling og drift
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse prosesser og ISO standards 27001, 27002, NIST standards

Personlige egenskaper:
 • Du er nysgjerrig, faglig sterk, deler kompetansen din med andre og har sterk læringslyst.
 • Du samarbeider godt med andre, og klarer å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører det.
 • Du er grundig, strukturert og flink til å prioritere, og tar med deg dette i arbeidet med å bygge og beskytte en infrastruktur med strenge krav til sikkerhet.
 • Du har en gjennomføringsevne som kan bidra til å realisere en kompleks infrastruktur hvor det kan være vanskelig og tidkrevende å finne de gode løsningene.

Avlønning: Rådgiver/Seniorrådgiver

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), lønnsspenn fra kr. 555 100 til kr. 754 900. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Viktig merknad:
Sikkerhetsklarering er nødvendig for denne stillingen. Et eventuelt tilbud om ansettelse vil derfor gis med forbehold om at du kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
184294