Direktør juridisk avdeling

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner ...

Stadig raskere endringer i samfunnet påvirker risikobildet for å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi søker en erfaren leder til Juridisk avdeling, som forstår hvordan samfunnsendringene og digitaliseringen påvirker hvilken rettsutvikling som trengs for videre forretningsmessig, bærekraftig og brukervennlig utvikling i etaten.

Som juridisk direktør er du ansvarlig for å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse samt regelverksutvikling på alle etatens forvaltningsområder, inklusive håndtering av internasjonale spørsmål. Oppgavene er blant annet knyttet til ivaretakelse av faglig styringsansvar, rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle spørsmål, og oppfølgning av retts- og nemndsavgjørelser. Juridisk avdeling er etatens juridiske kontaktpunkt overfor Finansdepartementet.

Som medlem i skattedirektørens ledergruppe vil du være en sentral pådriver og bidragsyter i den strategiske nytenkingen og utviklingen av hele etaten. Stillingen innebærer ledelse av et fagmiljø med 130 medarbeidere, og utstrakt samarbeid med sterke og dyktige skatte- og avgiftsfaglige miljøer i resten av Skatteetaten og andre deler av offentlig sektor.

Våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for en strategisk og fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av avdelingen
 • sikre ensartet rettsanvendelse og fremme regelverksutvikling
 • avklare skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger av prinsipiell, kompleks og allmenn karakter
 • videreutvikle og styrke samhandlingen med de juridiske fagmiljøene i etaten
 • bidra til bedre og mer effektive tjenester og arbeidsprosesser gjennom digitalisering
 • utadrettet kontakt og samarbeid med fagmiljøer eksternt og med Finansdepartementet
 • jobbe systematisk med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov
 • være en sentral bidragsyter i toppledergruppen og aktivt bidra til utvikling av etaten

Kvalifikasjoner

 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • solid erfaring fra juridisk arbeid, fortrinnsvis på strategisk nivå
 • bred ledererfaring, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
 • erfaring fra endrings- og digitaliseringsprosesser
 • god kjennskap til statsforvaltningen og politiske prosesser, samt privat sektor
 • kjennskap til internasjonal rettsutvikling
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • evner å være tett på og samtidig lede gjennom retningsgivende og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom effektiv påvirkning og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere, formidle og skape engasjement

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
185105