IT strateg

Landkreditt er et norsk, medlems eid finanskonsern som leverer bank, fond, eiendom og forsikringsprodukter til landbruks- og privatkunder. Gjennom samvirkeorganiseringen vår leverer vi delingsøkonomi i praksis og fokuserer på bærekraftige, digitale og effektive løsninger i alt vi gjør.De siste årene ...
Vi jobber hele tiden med å optimalisere IT løsningene som er felles for konsernet, og at vi i størst mulig grad er selvbetjente og automatiserte. Vi søker nå etter en ny kollega som får ansvar for å utvikle og ivareta IT strategien for konsernet. Du får en sentral rolle i beslutninger og leveranser, og gjennom det har du stor påvirkningskraft på fremtidig utvikling og veivalg.
Stillingen rapporterer direkte til konserndirektør for Marked og IT, og blir en del av ledergruppen i avdelingen.
Du vil bidra til å sikre at vi utnytter teknologiplattformen vår optimalt, at vi følger med i utviklingen som skjer i markedet og hos konkurrenter, at vi bruker teknologi smart i samspill med kunder og ansatte, og at vi investerer i de riktige prosjektene som skal sikre at vi kan levere på forretningsmål og kostnadseffektivitet for fremtiden.
Du tenker strategisk, og samtidig har du nok egendriv til å sikre at leveranser og prosjekter blir gjennomført.


Ansvarsområder
 • Utvikling, oppfølging og realisering av IT strategi og roadmap i tråd med konsernets overordnede strategi
 • Gi råd til og støtte systemeier/forretningen ved valg av teknologi og systemløsninger
 • Bidra til å sikre at vi har de riktige leverandørene og samarbeidspartnere, og at disse følges opp på en god måte
 • Sikre godt samspill på tvers av selskapene i konsern
 • Identifisere og lede gode digitaliseringsprosjekter for hele konsernet
 • Vurdere hva som er riktig valg for oss i avveiningen mellom å utvikle noe selv eller kjøpe ferdige løsninger
 • Holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen i markedet og bransjen for å se etter relevante muligheter

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning
 • God teknologi- og systemforståelse, og samtidig forretningsmessig forståelse
 • Erfaring med leverandøroppfølging og avtaleforhandlinger.
 • Høy gjennomføringskraft
 • Forståelse og/eller interesse for teknologilandskapet innenfor bransjene bank, forsikring og finans
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Solide lederegenskaper, god til å sette fokus, mobilisere ressurser og levere resultater
 • God relasjonskompetanse og sterke samarbeidsegenskaper
 • Er god på å samarbeid og har evne til å formidle tekniske temaer på en forståelig måte til hele organisasjonen
 • Nysgjerrig, fremoverlent og løsningsorientert

Krav til kompetanse
 • Erfaring med endringsledelse
 • God teknologi- og systemforståelse, og god kjennskap til utvikling av applikasjoner og/eller dataprodukter, samt utvikling av disse fagområdene
 • Kunnskap om moderne systemutviklingspraksis
 • Ledelse av omstillingsprosesser og personalledelse er ønskelig, men ikke et krav
Hva vi tilbyr:

Hos oss vil du få spennende arbeidsoppgaver i et særdeles hyggelig miljø med dyktige kollegaer. Du blir sentral i mange viktige områder for konsernet og vil ha stor påvirkningskraft. Som ansatt i Landkreditt får du også gode personalbetingelser, bl.a. på lån og forsikringer. Arbeidssted er sentralt midt på Karl Johansgate i Oslo.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.