Avdelingsleder CERT

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst, og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale ...

Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Sykehuspartner HF er et av Norges største IKT-selskaper med over 1500 ansatte og spiller en sentral rolle for å kunne nå de ambisiøse målene som Helse Sør-Øst har satt.

Avdeling CERT (Computer Emergency Response Team) gjør tekniske og taktiske analyser av sikkerhetshendelser i hele Helse Sør-Øst. Avdelingen håndterer sikkerhetshendelser for alle regionens helseforetak, og har personell blant annet innenfor områdene nettverksanalyse, skadevareanalyse, samt logganalyse. Vi understøtter også Sykehuspartner HF sine øvrige sikkerhetsmiljø når det er nødvendig, og fungerer som rådgiver i sikkerhetsfaglige saker. Avdelingen samarbeider mye med andre CERT-miljøer som NSM og HelseCERT, først og fremst i Norge, men også i utlandet.

Vi skal nå bli enda bedre på det vi gjør, og vårt mål er å bli blant de aller beste innen fagområdet i Norge. Du vil lede en avdeling bestående av 20 høyt kompetente medarbeidere, inkludert to enhetsledere. Som avdelingsleder vil du være ansvarlig for å forbedre og utvikle fagmiljøet vårt innen overvåkning og sikkerhet.

Vi har ambisjoner om å være rådgivere for Helse Sør-Øst på disse områdene, og ønsker i større grad å jobbe for at informasjonssikkerhet skal være en integrert del av alle våre prosesser.

Stillingen som avdelingsleder er strategisk for sikkerhetsarbeidet i Sykehuspartner HF, og rapporterer direkte til virksomhetsdirektør for IKT-tjenester.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle ett av Norges fremste CERT-miljøer
 • Sikre leveranser iht gjeldende mål og KPI'er og tjenesteavtaler med helseforetakene
 • Ta et medansvar for sikker og stabil drift i Helse Sør-Øst
 • Lede arbeidet med kontinuerlig forbedring av verktøy og prosesser i avdelingen
 • Bidra aktivt inn i direktørens ledergruppe
 • Rapportere på og følge opp driftsstatus
 • Ta ansvar for budsjett i avdelingen

Kvalifikasjoner
 • Høyere teknisk utdannelse fra universitet eller høgskole, lang relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer i virksomheter med komplekse systemer og infrastruktur
 • Erfaring med smidige «agile» arbeidsformer
 • God helhetlig virksomhetsforståelse
 • Erfaring med analyse og håndtering av sikkerhetshendelser
 • Solid kjennskap til Microsoft-teknologi og Linux/Redhat-miljøer
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Tydelige lederegenskaper
 • Initiativrik og proaktiv
 • Samarbeidsorientert og god relasjonsbygger

Vi tilbyr
 • En sentral rolle i et av Norges største og viktigste IT-miljøer
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Moderne lokaler sentralt på Skøyen, Oslo

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Arbeidssted: Hoffsveien 1 d, 0275 Oslo, Norge

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
187516