Fagansvarlig MVA

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Regnskapsbransjen leverer tjenester til mer enn 70 % av norsk næringsliv. Vår misjon er å bidra til lønnsom vekst for regnskapsbransjen i en digital hverdag. Vi driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, ...
Fagansvarlig MVA

Regnskap Norge søker etter en fagperson som kan ta det faglige ansvaret for vårt myndighets- og kompetansearbeid innen merverdiavgiftsområdet. Stillingen gir en unik mulighet til å kombinere engasjement for regelverksutvikling og påvirkning, med kompetanseoverføring i form av artikkelskriving, fagstøtte og kurs.

Som fagansvarlig vil du jobbe med høringer og ha utbredt kontakt med relevante myndigheter. Du vil ha hovedansvaret for nyhetsstrøm og annen informasjonsformidling, og være sentral i utviklingen av opplæringsprogrammer og kurs innen mva-området. Det inkluderer å holde kurs selv. Du vil også ha en viktig rolle i fagstøtten til våre medlemmer. Stillingen er plassert i vår næringspolitiske avdeling, men vil være i tett samhandling med våre øvrige forretningsområder.

For å lykkes i stillingen er det viktig å være engasjert i avgiftsretten, og ha et ønske om å påvirke regelverksutviklingen og bidra til gode rammebetingelser for næringslivet. Du har høy mva-faglig ekspertise, med velutviklet innsikt i hvordan reglene virker i praksis. Du motiveres av å dele din kunnskap med andre, er en nettverksbygger og god på å formidle komplisert stoff på en pedagogisk måte. Du er selvgående, tar initiativ og møter spørsmål og utfordringer med løsninger. Samtidig er du en lagspiller med godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:
 • Myndighets- og påvirkningsarbeid
 • Fange opp næringspolitiske saker
 • Jobbe med høringer
 • Delta i offentlige fora
 • Være pådriver i kursutvikling og holde kurs selv
 • Utarbeide nyhets- og faginformasjon
 • Fagstøtte til medlemmer

Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyre utdanning
 • Næringspolitisk interessert og engasjert i avgiftsretten
 • Relevant og bred arbeidserfaring innenfor mva-området
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Positivt med kurserfaring

Personlige egenskaper:
 • Stort engasjement med ønske om å være en drivkraft innenfor sitt fagfelt
 • Initiativrik og selvdreven
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilt
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Nettverksbygger og motiveres av å formidle kunnskap

Vi tilbyr:
 • Sosialt og godt arbeidsmiljø
 • Høy grad av personlig og faglig utvikling
 • Kompetent fagmiljø og tilgang til et stort nettverk
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist: snarest

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
187922