Kommunikasjonsdirektør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og ...
Om stillingen

Som vår nye kommunikasjonsdirektør motiveres du av å jobbe for å utvikle forvaltningen, og du ønsker å bidra til bedre bruk av fellesskapets ressurser. Du får påvirke forvaltningsutviklingen ved å sørge for at vi effektivt formidler våre tjenester og vår kompetanse.

DFØ er en virksomhet i endring og vekst etter at regjeringen besluttet å utvide virksomheten med nye fagområder og tjenester. Målet med utvidelsen er å løfte det samlede arbeidet med å fremme god styring, organisering og ledelse, gode beslutningsgrunnlag og effektive, bærekraftige anskaffelser i forvaltningen. I tillegg til dette leverer DFØ lønns- og regnskapstjenester til statsforvaltningen og er statens fagorgan for økonomistyring.

Kommunikasjonsenheten er DFØs felles fagmiljø for kommunikasjon, og består av 12 medarbeidere. Enheten støtter ledere og kolleger med kommunikasjonsrådgivning, produksjon og kvalitetssikring. Kommunikasjonsenhetens ansvar og oppgaver inkluderer blant annet digital og strategisk kommunikasjon, bistand til arrangementer, innsiktsarbeid, klart språk og tjenestedesign.

Som kommunikasjonsdirektør er du del av direktørens toppledergruppe. Du leder kommunikasjonsenheten, og har et overordnet ansvar for DFØ sitt omdømme, intern- og ekstern kommunikasjon, visuelle profil og kommunikasjonsfaglig rådgivning. Vi ser etter deg som har relevant ledererfaring fra operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid.

DFØ skal være en sentral aktør i forvaltningsutviklingen, og ny kommunikasjonsdirektør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver der god samfunns- og forvaltningsforståelse står sentralt for å lykkes. Evne til å tilpasse budskap og kommunikasjonsform til målgruppene er nødvendig. Vår nye kommunikasjonsdirektør identifiserer seg med vårt samfunnsoppdrag.

Vi søker deg med relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad. Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, være trygg i lederrollen, og ha evne til å motivere og inspirere dyktige medarbeidere. Det er viktig at du har integritet, faglig tyngde og troverdighet. Som kommunikasjonsdirektør vil du representere DFØ i samhandling med andre statlige virksomheter, og du må derfor ha evne til både å lytte og kommunisere godt.


Vil du vite mer?

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Capus partner Baard I. L. Storsveen, tlf. 413 18 700 eller direktør i DFØ Hilde Singsaas, tlf. 99 54 19 63.


Andre opplysninger

Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort ihht. offentleglova § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet.


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
189235