Interimleder avdeling for smittevern og beredskap

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for ...
Operativ kriseleder ved Folkehelseinstituttet er linjeleder og avdelingsdirektør med ansvar for en avdeling med 5 seksjoner og 85 medarbeidere. Avdelingen har hatt en sterk økning i antall medarbeidere som følge av oppbemanning under pandemien. Det er fortsatt vedvarende behov for operativ kriseledelse, med stor arbeidsbelastning og stor grad av tverrgående aktivitet som må gjennomføres.

Vi har derfor behov for å avlaste kriseleder ved å leie inn en interimleder som kan ivareta mange av de administrative linjelederoppgavene i oppbygging og etablering av avdelingen, som en administrativ avdelingsleder. Som interimleder av administrasjonen skal du være avdelingsdirektørens nærmeste rådgiver i spørsmål om administrasjon, planprosesser og virksomhetsstyring. Du får ansvar for å bidra til profesjonelle administrative funksjoner i området og i avdelingene.

Engasjementet varer i første omgang frem til september 2021. Engasjementet har mulighet for forlengelse.

Faglig ledelse vil ivaretas av nåværende avdelingsdirektør og tett samhandling med avdelingsdirektør er avgjørende.


Øvrige oppgaver:
 • Følge opp seksjonsledere og personalledelse
 • Følge opp rekrutteringsprosesser
 • Sørge for god informasjonsflyt til og fra ledelsen
 • Håndtere administrative oppgaver i lønn og personal-systemer
 • Bistå med budsjett og økonomioppfølging
 • Ta ansvar for rapportering
 • Ta ansvar for gjennomføring av planprosesser og oppfølging i styringsportal
 • Være bindeledd mellom avdelingsdirektør og områdestab
 • Støtte avdelingsdirektør i ledelsesoppgaver generelt

Stillingen forventes å ha kapasitet til å ha egne ansvars- og arbeidsoppgaver med særlig vekt på lederstøtte, planprosesser, kontinuerlig forbedring og internkontroll.


Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis mastergrad, gjerne innen administrasjon, ledelse. Manglende formalkompetanse kan kompenseres med lang og relevant erfaring
 • Formell lederkompetanse
 • Erfaring fra ledelse, fra offentlig organisasjon
 • Sterkt engasjement for personalledelse
 • Evne til å sette seg raskt inn i administrative systemer
 • Evne til å raskt skaffe seg oversikt og kunnskap om organisasjoner
 • God relasjonsbygger og gode samarbeidsevner

For spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Capus v/ Steinar Nilsen (+47 991 00 436) eller Kristian Carlstedt (+47 452 94 338)


Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
contract
Job-ID
189859