Sikkerhetsspesialist Datakommunikasjon

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi ...

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer.
Catherine Janson, IT-direktør

Vil du bli en teknolog med et oppdrag og være med oss på reisen?

Team Sikker Datakommunikasjon har ansvaret for løsninger som sikrer informasjonsutveksling mellom politiet og svært mange samarbeidspartnere – både offentlig og private virksomheter, eksempelvis med Statens vegvesen, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og banker. Vi søker deg som ser muligheter med integrasjon, og som synes sikkerhet og datakommunikasjon er en spennende og interessant fagkombinasjon.

Du har bakgrunn som utvikler og/eller erfaring fra nettverk. Du liker å jobbe i et selvstendig og selvgående team, der medarbeiderne har stor påvirkningskraft. For oss er det viktig at du brenner for fagområdet og at du vil bidra til å løse det viktige samfunnsoppdraget som teknolog i politiet.


Arbeidsoppgaver

Hos oss får du mulighet til å jobbe med SOAP, REST, MQ, ADFS og Kafka-integrasjoner. Her vil din kompetanse med TLS, AAA policy, kryptering, signering og antivirusskanning ha stor verdi.


Du vil også jobbe med å:

 • Utarbeide løsningsforslag for sikker datakommunikasjon mot samarbeidspartnere
 • Utvikle, konfigurere og teste nye/endrede integrasjons- og kommunikasjonsløsninger
 • Kontinuerlig utvikle den tekniske plattformen
 • Bistå med problemløsning ved driftsavvik
 • Samarbeide med tekniske ressurser i private og offentlige virksomheter som teamet samarbeider med
 • Mulighet for deltakelse i vaktordning ved eventuelt krav om utvidet support

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (bachelor/master)
 • Minimum 2 års relevant kompetanse og praktisk erfaring innen nettverk, sikkerhet og datakommunikasjon
 • Fordel med praktisk erfaring med scripting, programmering og automatisering
 • Fordel med erfaring i smidig utvikling
 • Gjerne erfaring med IBM DataPower eller andre tilsvarende teknologier
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer
  her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Personlige egenskaper
 • Ambisiøs – resultatfokusert – kunnskapsrik
 • Strukturert og analytisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og trygg i rollen
 • Evne til å se det store bildet og øye for detaljer


Vi ønsker medarbeidere som

 • Er samfunnsengasjert med evne til å se flere perspektiv
 • Bidrar til å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Er opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Søker læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Bidrar til en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback, som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer med store personlige utviklingsmuligheter
 • Et satsningsområde i sterk vekst
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Gode arbeidsbetingelser (blant annet sommertid, fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 600 000 - 770 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).


Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
191908