Sjefsarkitekt IT

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi ...

Forsvarsbygg har et viktig samfunnsansvar, og robusthet og kontinuitet i våre IT løsninger er kritisk for virksomhetens oppgaveløsning.

Som sjefsarkitekt IT vil du være et viktig ledd i IT-seksjonens strategi og planarbeid, og du blir en del av ledergruppen i seksjonen. Du skal jobbe på tvers av de fire teamene på IT, samtidig som at du vil få en svært sentral rolle i IT-porteføljestyring. Dette er en nyopprettet stilling i Forsvarsbygg, så her vil du ha store muligheter til å påvirke de strategiske føringene for IT-arkitekturen i virksomheten.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere arbeidet med videreutvikling av strategiske føringer for Forsvarsbyggs IT-arkitektur
 • Representant i Forsvarsbyggs IT-porteføljestyre
 • Delta i strategi og planarbeid, IT-porteføljeprosess, anskaffelsesprosesser, aktuelle prosjekter, behovsanalyser, kravspesifikasjoner, samt være med på å utarbeide løsningsdesign
 • Delta i relevante fora i og utenfor sektoren
 • Lede og koordinere utvalgte arkitekturutredninger/vurderinger
 • Delta i videreutvikling av metodeverket for IT-prosjekter med særskilt ansvar for arkitekturartefakter (arbeidsprodukter) og løsningsdokumentasjon
 • Veilede IT-prosjektene i bruk av relevante arbeidsprodukter/metodikk i gjennomføringen
 • Holde seg oppdatert på digitalisering, IT-arkitektur- og teknologitrender – og videreformidle disse
Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Lang relevant erfaring og evt fagsertifiseringer kan kompensere for formell utdanning
 • Solid erfaring fra IT-arkitekturarbeid, gjerne i større IT-miljøer
 • God teknisk kompetanse og erfaring med IT-infrastruktur og IT-systemarkitektur
 • Erfaring med IT-prosjektarbeid, og gjerne IT-prosjektledelse
 • Erfaring fra forvaltning/drift av IT-systemer
 • Erfaring med metodikk innen IT-arkitektur, IT-prosjekt, systemutvikling, systemforvaltning og/eller endringsledelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon for nivå Hemmelig og NATO SECRET

Det er ønskelig at du har:

 • Relevant erfaring fra større IT-miljøer med høye krav til sikkerhet eller gradert infrastruktur
 • Erfaring med informasjonsarkitektur – governance og -modellering er en fordel
 • En eller flere sertifiseringer som ITIL, TOGAF, CISA, PMI, Prince2 osv.
 • God kjennskap til Microsofts plattformer og produkter (on-prem og sky)
Personlige egenskaper
 • God evne til å tenke strategisk – se det store bildet for virksomheten
 • Evne til å forstå komplekse problemstillinger, samt strukturere og forenkle disse
 • God til å formidle komplekse budskap på en enkel måte
 • Ansvarsbevisst
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God til å lede andre, kommunisere og engasjere
Vi tilbyr
 • Lønn som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr. 744 600,- til kr. 864 100,- (ltr 77 – 82). For særskilt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Om seksjonen

IT-seksjonen drifter, forvalter og videreutvikler IT-plattformene og IT-systemene i Forsvarsbygg. Seksjonen er inndelt i områdene: IT-plan og -brukerstøtte, IT-systemforvaltning og -prosjekter, IT-drift og IT graderte plattformer. Enheten består av 42 medarbeidere og er under utvidelse. Forsvarsbygg har et viktig samfunnsansvar, og robusthet og kontinuitet i våre IT løsninger er kritisk for virksomhetens oppgaveløsning. Den raske utviklingen og mulighetene som følger av digitalisering setter stadig større krav til kompetanse og kapasitet.

IT-seksjonen har medarbeidere på våre lokasjoner i Hamar, Harstad og Oslo. Arbeidssted for denne stillingen er Oslo eller Hamar, og noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporteres til IT-sjef.

Forsvarsbygg er underlagt vilkårene i Offentlighetsloven - se spesielt § 25 i Offentlighetsloven. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
193257