Enhetsleder tjenester til avdeling teknologi og tjenester

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet har hovedansvaret for å gi forbrukere informasjon og veilede, og har en ambisjon om å være forbrukerens foretrukne partner når det kommer til ...
Vi satser digitalt og har opprettet Avdeling for teknologi og tjenester der all vår utviklings- og forvaltningskompetanse er samlet. Teknologi og tjenester lager digitale løsninger som skal veilede forbrukerne og påvirke eksterne aktører. Vi er også ansvarlige for å forvalte våre digitale arbeidsverktøy og har en viktig rolle i å digitalisere våre arbeidsprosesser for å bidra til god samhandling.

Avdelingen består av to enheter med til sammen 14 dyktige medarbeidere. Vi er på en endringsreise og skal vokse og utvikle oss. Vi ønsker oss en empatisk leder som kan være en inspirerende sparringspartner for medarbeiderne i og utenfor avdelingen.

Enhet for tjenester bidrar til at vi utvikler brukerorienterte tjenester, vi bedriver markedsovervåking og sikrer økt effekt med digitale løsninger gjennom deltakelse i prosjekter og team på tvers av organisasjonen. Sammen med Teknologi-enheten skal vi bygge en ny og felles teknisk plattform som på sikt vil bidra til en mer effektiv forvaltning av våre digitale løsninger.
Vi skal tilpasse oss fremtidens forbruker, som er grønn, smart og digital. Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver:
 • Utøve ledelse slik at vi omsetter vår strategi til attraktive og nyttige digitale tjenester
 • Utvikle et miljø av produkteiere og designere som bidrar inn i våre tverrfaglige team for å sikre brukerorientering, brukervennlighet og markedsforståelse
 • Bidra til å gjøre det enklere å utvikle digitale løsninger gjennom å etablere en felles kultur, metodikk og plattform, samt utvikle felles system for produktutvikling, design og merkevare
 • Koordinere tverrfaglige team rundt alle våre digitale løsninger og sikre et godt samarbeid mellom disse
 • Utvikle løsninger som bidrar til effektiv samhandling i organisasjonen og med våre samarbeidspartnere
 • Budsjett-, resultat- og personalansvar
 • Forvalte relevante leverandøravtaler og innkjøp av IT-tjenester

Når vi vurderer kandidater, ser vi etter følgende:
 • Tillitsbasert lederstil som inspirerer og koordinerer for å oppnå resultater gjennom andre, og som samtidig setter retning og skaper forutsigbarhet og struktur
 • Bred erfaring med digital tjeneste-utvikling og hva som kreves for å lykkes
 • Sterk forståelse av forretningsutvikling, designprosess og smidig utviklingsmetode
 • Erfaring med å skape en god samarbeidsplattform mellom forskjellige fagfelt
 • Ønskelig med erfaring som personal- og fagleder for design, forretningsutvikling, prosjektledelse eller produktledelse
 • God organisasjons- og rolleforståelse, du forstår Forbrukerrådets rolle som uavhengig interessepolitisk organisasjon
 • Erfaring med og ønske om bred interessenthåndtering
 • Trygg med norsk og engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • Høyere relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Stilllingen er fast og lønnes som underdirektør med en årslønn på kr 650.000-900.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Vi holder til i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum, med subsidiert lunsjordning og trening. Vi dekker mobil, bredbånd og avis. Vi tilbyr også fleksible arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for hjemmekontor.


Inkludering

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og ønsker søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en om du fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.

Leder for Enhet for tjenester rapporterer til direktør for Avdeling for teknologi og tjenester.


For mer informasjon kontakt våre rekrutteringspartnere i Capus, Jonas Rambæk 932 42 133 og Kristian Carlstedt 452 94 338.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
193563