Leder for forbrukerveiledning

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukere og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet har hovedansvaret for å gi forbrukere informasjon og veiledning, og vi har en ambisjon om å være forbrukerens foretrukne partner når det kommer ...
I Forbrukerveiledning er det 12 faste medarbeidere (inkludert leder for veiledning) og fire 2-årige prosjektstillinger. Disse jobber hovedsakelig med forbrukerkontakt i kanaler som telefon, e-post og sosiale medier, i tillegg til deltakelse i prosjekter og tverrfaglige team. Sammen med enheten for Forbrukerrett skal vi være et kompetansesenter for forbrukerrettigheter.

Vi har et kompetent og engasjert fagmiljø, hvor du vil ha mulighet for både personlig og faglig utvikling. Stillingen gir deg også mulighet til å hjelpe forbrukere og bidra til en forbrukervennlig utvikling av samfunnet. I strategien vår for de neste årene har vi sagt at overgangen til et bærekraftig samfunn og den digitale revolusjonen påvirker alt forbruk og alle forbrukere. Dette styrer derfor også våre prioriteringer.

Vi er ute etter en tydelig og engasjert leder med gode evner til å kommunisere og motivere. Du evner å veksle mellom det å lede den daglige produksjonen og jobbe mer langsiktig og strategisk.

Arbeidsoppgaver:
 • Sikre god veiledning i våre kanaler
 • Lede forbedrings- og utviklingsarbeid til avdelingen i samarbeid med andre enheter
 • Tilrettelegge for gode interne arbeidsprosesser og verktøy
 • Bidra til å utvikle digitale verktøy for å forbedre kommunikasjonen med forbrukerne
 • Legge til rette for å ta ut innsikt og bestille analyser til bruk i media og andre kanaler
 • Budsjett-, resultat- og personalansvar
 • Til stillingen ligger det i dag et ansvar som talsperson for forbrukerrettigheter. Dette kan endres og vår nye kommunikasjonsstrategi som er under utvikling vil være avgjørende for talspersonkartet


Når vi vurderer kandidater ser vi etter følgende:
 • Lederrollen vil kreve en tydelig, involverende og åpen leder, og det vil derfor være en stor fordel med solid ledererfaring
 • Erfaring som prosjektleder vil også være en fordel
 • Erfaring med service- og kundesenter, hvor du kan vise til gode resultater
 • Tillitsbasert lederstil som inspirerer og koordinerer for å oppnå resultater gjennom andre, og som samtidig setter retning og skaper forutsigbarhet og struktur
 • Erfaring med å drive utviklingsarbeid løpende og metodisk
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglige team og gode samarbeidsegenskaper
 • Kjennskap til mediehåndtering
 • Trygg med norsk og engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • Høyere relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Stilllingen er fast og lønnes som underdirektør med en årslønn på kr 650.000-900.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Vi holder til i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum, med subsidiert lunsjordning og trening. Vi dekker mobil, bredbånd og avis. Vi tilbyr også fleksible arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for hjemmekontor.

Inkludering

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og ønsker søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en om du fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.

Leder for Enhet for veiledning rapporterer til Avdelingsdirektør for Forbrukerrettigheter.


For mer informasjon kontakt våre rekrutteringspartnere i Capus, Steinar Nilsen 991 00 436 og Kristian Carlstedt 452 94 338.Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
193606