Arkivleder (Seniorrådgiver)

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter, direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre verdiene som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning ...
Vi søker en faglig sterk arkivleder som skal inngå i vår seksjon Arkiv og journal. Seksjonen er del av Patentstyrets avdeling for Virksomhetsstyring og har ni medarbeidere som jobber for å sikre god dokumenthåndtering i Patentstyret. Seksjonen har ansvar for arkivområdet og utfører blant annet oppgaver knyttet til mottak og sending av post, journalføring av dokumenter, opprettelse av saker i saksbehandlingssystemene våre, samt endringer i Patentstyrets varemerke-, design- og patentregistre.

Som arkivleder får du det faglige ansvaret for drift og utvikling av arkivområdet i Patentstyret. Stillingen har ikke personalansvar, men du vil samarbeide tett med kollegaer og leder i seksjonen og på tvers av Patentstyret for å bygge et sterkt arkivfaglig miljø. Du kommer til å være sentral i store og spennende oppgaver. Vi skal blant annet anskaffe nytt arkiv- og saksbehandlingssystem, løfte seksjonens leveranser innen arkivområdet og styrke dokumentfangsten og arkivforståelsen i Patentstyret.

Patentstyret fyller 110 år i 2021 og har et viktig ansvar for å bidra til at innovasjonsutviklingen i Norge blir dokumentert og bevart for ettertiden. Som arkivleder vil du etablere og forvalte et arkiv der all nødvendig og relevant dokumentasjon blir lagret og registrert på en måte som gjør at den er gjenfinnbar, gjenbrukbar, autentisk og bestandig over tid.

Vi er på jakt etter deg som har solid arkivkompetanse og gode digitale ferdigheter. Du brenner for å formidle arkivfaget og trives med å lære bort og samarbeide med andre. Du holder deg oppdatert på regelverk innen arkivområdet og er opptatt av å levere god service til kollegaer og kunder. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle rutiner og prosesser og du får en nøkkelrolle i å løfte Patentstyret på arkivområdet.

Arbeidsoppgaver
 • Sørge for at Patentstyret til enhver tid overholder gjeldende regler og retningslinjer for dokumentforvaltning i det offentlige
 • Ha veilednings- og rådgivningsansvar for arkivfaglige problemstillinger
 • Delta i daglige driftsoppgaver og utvikle seksjonens tjenester ved å ta i bruk nye digitale løsninger
 • Være systemeier for saks- og arkivsystem (kontakt med leverandør mv.)
 • Øke kompetansen innen arkivområdet i hele Patentstyret
 • Lede og bidra i relevante prosjekter
Kvalifikasjoner
 • Utdanning med arkivkunnskap i fagkretsen på minimum bachelornivå. Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Inngående kjennskap til lover, forskrifter og standarder som regulerer fagområdet
 • Minimum 2 års erfaring med dokumentforvaltning og arkiv i offentlig sektor
 • God digital kompetanse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • Erfaring innen prosjektledelse er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • er effektiv og ansvarsbevisst
 • er engasjert og initiativrik
 • er strukturert, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • er kunderettet og serviceinnstilt
 • har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • trives både med teamarbeid og å jobbe selvstendig
Vi tilbyr
 • grundig opplæringsprogram for nyansatte
 • godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • en dynamisk organisasjon med stort handlingsrom for å påvirke og ta ansvar
 • en organisasjon som er sertifisert miljøfyrtårn og legger vekt på miljø og bærekraft
 • fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • gode hjemmekontorordninger
 • god pensjonsordning med mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Vi utlyser stillingen som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 586 000 til kr 720 000, avhengig av erfaring og kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Patentstyret foretar bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Vi foretar ikke bakgrunnssjekk uten samtykke fra søkeren, og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

For mer informasjon kontakt våre rekrutteringspartnere i Capus, Steinar Nilsen 991 00 436 og Kristian Carlstedt 452 94 338.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
198186