IT Operations Manager

"We Make People Healthier and Happier". Når du jobber i SATS er din viktigste oppgave å inspirere og motivere mennesker med positive utfordringer, store som små. Vi skal bidra til å gjøre trening til en god vane, og dermed gjøre vårt for å takle en av de største helseutfordringene i vår tid.Som en ...
SATS har i dag en moderne infrastruktur, der majoriteten av tjenestene er plassert i skyen. Driften baserer seg i stor grad på innkjøp av tjenester fra eksterne leverandører.
Nå ser vi etter Nordic IT Operations Manager som kan lede driften av infrastrukturen, samt fullføre og drive videre prosjekter for en enda bedre infrastruktur.


Målsetninger med rollen:

Nordic IT Operations Manager skal lede driften av infrastrukturen i SATS. Rollen vil være ansvarlig for forvaltning, videre utvikling og modernisering av infrastrukturen. Rollen er også operativ i form av feilsøking på 3./4. linje i samarbeid med leverandørene.
Rollen rapporterer til Nordic Head of IT.


Arbeidsoppgaver:
 • Sikre stabil, sikker og kostnadseffektiv drift av infrastrukturen i SATS
 • Støtte våre prosjektledere, Application Manager og andre på tekniske spørsmål rundt infrastrukturen
 • Være pådriver for, og utføre moderniseringer av infrastrukturen
 • Løpende vurdere leverandørsammensetning og mulige konsolideringer av leverandørporteføljen vår
 • Delta i og lede prosjekter relatert til infrastrukturen (på større prosjekter vil egen prosjektleder benyttes)
 • Opprette og vedlikeholde dokumentasjon av infrastrukturen, samt følge opp saker og sørge for kompetansedeling med 1. og 2. linjeressurser hos ekstern IT Support
 • Bidra i arbeid med IT-sikkerhet inkludert adgangskontrollsystemer, IT-revisjon, GDPR og DPAer (databehandleravtaler)
 • Støtte ved nyetableringer og oppkjøp
 • Følge opp livssyklushåndtering og modernisering av maskinpark


Kvalifikasjoner/bakgrunn:
 • Har jobbet med drift av infrastruktur, aller helst moderne/skybasert infrastruktur (SATS bruker i dag Azure og skal nå flytte klientene til Intune)
 • Evner å lede dialog med forretningssiden rundt behov, kunne prioritere disse og omsette behov til tekniske løsninger
 • Erfaring med å styre eksterne leverandører, samt støtte og veilede prosjektledere på det tekniske
 • Det er en fordel hvis du har jobbet med arkitektur rundt skyløsninger
 • Erfaring med å lede prosjekter


Hva tilbyr vi?
 • Et spennende fagmiljø rundt trening og teknologi
 • Å jobbe med en moderne arkitektur i skyen uten alt for mye legacy
 • Tillitsbasert ledelse med stor takhøyde for nye ideer og forslag til forbedringer
 • Agilt selskap som er stolte av enkle og lette prosesser hvor innovasjon står i senter
 • Enormt positive kollegaer som brenner for å lage gode brukeropplevelser både for medlemmer og de som jobber i SATS
 • Mulighet for å jobbe tett på alle pågående prosjekter
 • Å være aktivt med på å bygge opp det nye IT-teamet til SATS og en kick-ass infrastruktur
 • Gratis medlemskap i SATS

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
200118