Daglig leder

Retura tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet. Med sin unike landsdekkende tilstedeværelse danner virksomheten grunnlaget for lokal verdiskaping. Retura leverer kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Med en samlet omsetning på over 2,5 milliarder ...
Vil du lede et selskap som bidrar til bærekraftig utvikling?

Retura søker nå en engasjert, entusiastisk og kommersielt orientert leder som vil ha et overordnet ansvar for administrasjonens 8 ansatte. Daglig leder er ansvarlig for å utvirke god informasjon og gode forhold overfor eiere, kunder, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media. Daglig leder skal sørge for økt vekst i Retura Norge, gjennom blant annet anskaffelse og videreføring av store, landsdekkende kontrakter. Forretningsutvikling vil også være en sentral del av arbeidet. Rollen skal også bygge og beholde tillit og gode relasjoner mellom administrasjonen og de 23 franchisetakerne, samt eierne. Kandidaten må forstå hvilken rolle franchisetakerne har i lokalsamfunnene i dag, deres lokale forankring og hvilke rolle Retura har for dem. Daglig leder rapporterer til styret, der styreleder for tiden er Geir Tore Leira. Han er daglig leder i Innherred Renovasjon og kjenner Retura svært godt gjennom mange år. Det er et samlet antall eiere som står bak styret.


Ansvarsområder:
 • Lede den kommersielle utviklingen, i samarbeid med administrasjonen og medlemmene
 • Utvikle nye og eksisterende kundeforhold, samt sørge for økt markedsandel og omsetning
 • Forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og vedtak styret fastsetter
 • Lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer som generalforsamlingen og styret vedtar
 • Drive selskapet etter selskapets etiske og forretningsmessige prinsipper
 • Sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte
 • Utvirke et åpent og godt samarbeid med styret, støtte dets vedtak og holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning

Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdannelse på minimum Bachelor-nivå
 • Minimum 5-7 års relevant erfaring fra kommersiell lederrolle med dokumenterte resultater
 • Erfaring med å lede og utvikle organisasjoner som skal gi service til og inspirere eierne sine gjennom opplæring og tjenesteutvikling
 • Erfaring med forhandlinger av store kontrakter for landsdekkende leveranser
 • Vi ser gjerne at du har erfaring med styreverv eller er vant til å jobbe med aktive eiere
 • Sterkt engasjement for bærekraft og miljø

Kandidatprofil:
 • Du forstår hvilken rolle Retura har for franchisetakerne
 • Du skjønner franchisetakernes lokale forankring og hvilken rolle de har i lokalsamfunnet
 • Du har inngående ledererfaring, samt evner å pendle mellom det strategiske og operative fokuset
 • Du evner sette deg meget høye mål og jobber bevisst mot disse
 • Du har en samlende, involverende og engasjerende lederstil
 • Du har en sterk analytisk og forretningsorientert profil, kommersiell, med stor kapasitet og erfaring med verdiskapning
 • Du har meget god strategi- og markedsforståelse, kombinert med en dokumentert gjennomføringskraft
 • Du er en meget god relasjonsbygger og forhandler
 • Du har en strukturert og systematisk arbeidsform, og evner å feste blikket fremover for å unngå kortsiktige overraskelser

Retura tilbyr:
 • En utfordrende og morsom jobb med stor innflytelse
 • Hyggelig og sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Miljøansvarlig bedrift med grønn konkurransekraft i fokus

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller Researcher Vegard Baalsrud på 451 22 154. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk på stillingen». Du må da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Field
Other
Country
Norway
Location
Lillestrøm
Contract type
permanent
Job-ID
219525