Prosjektleder

Avdeling for Prosjektledelse Bygg IKT i Sykehuspartner er en enhet som jobber med prosjektledelse, og styring av IKT-leveranser til nye sykehus. Enheten skal blant annet levere IKT til 10+ nye sykehus/bygg i regionen de neste 10-15 årene. Prosjektene er varierte i lengde, kompleksitet og størrelse – ...
Arbeidsoppgaver:
 • Operativt lede Sykehuspartners leveranser ved å planlegge, organisere og tilrettelegge for tverrfaglig arbeid med Sykehuspartners ulike fagmiljøer
 • Være rådgiver til helseforetakene og byggherre gjennom alle fasene i et byggeprosjekt
 • Delta og rapportere i aktuelle samhandlings-fora for prosjektet
 • Levere på parameterne tid, kostnad og kvalitet basert på bevisst risikostyring
 • Være aktiv bidragsyter både i Sykehuspartners fagmiljø for program-og prosjektledelse, intern kompetansebygging og i utviklingen av metodikk for bygg IKT, gjerne med en smidig vinkling


Kvalifikasjoner:
 • Bachelor eller høyere utdanning innenfor relevant fagområde. Lang og relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdanning
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra arbeid/prosjekter innen IKT-infrastruktur og/eller systemtilpasninger
 • Kjennskap til smidig metodikk er ønskelig
 • Teknisk kompetanse innen IKT området er ønskelig
 • Evne til å se helhetlig -sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess
 • Kjennskap til metodeverk som Prince2 og/eller PMP. Sertifiseringer er ingen krav, men du vil måtte påregne å gjennomføre kurs/ seminarer for kontinuerlig utvikling


Vi tilbyr:
 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for innføring av IKT i nye sykehusbygg
 • Et faglig utfordrende prosjektledermiljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • Mulighet for å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sertifisering i Prince2 innenfor prosjektledelsesfaget
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
219698
Corporation
Capus AS