Fagansvarlig IT-sikkerhet

Kredinor SA er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Vi ble etablert i 1905 og har rundt 460 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Oslo og 8 avdelinger i hele Norge. I fjor omsatte vi for i underkant av 1 milliard kroner. Inkassovirksomheten er den største inntektskilden for selskapet ...
I Kredinor er vi opptatt av å ta godt vare på våre ansatte. Som ansatt i Kredinor vil du være del av et solid og menneskeorientert selskap med trygge og gode arbeidsforhold, blant annet ved å ivareta balansen mellom jobb og fritid for våre ansatte. Vi kan tilby en attraktiv arbeidsplass med mange muligheter for personlig utvikling, økonomiske goder og mulighet for å påvirke.

Kredinors samfunnsoppdrag er å bidra til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig økonomi. Kredinor er tatt opp som medlem i det anerkjente nettverket UN Global Compact, som er verdens største bedriftsinitiativ for et mer bærekraftig næringsliv, og satser nå på økt IT-sikkerhet i fortsettelsen av dette arbeidet.

Vi søker derfor etter en fagansvarlig for IT-sikkerhet som vil støtte opp under dette arbeidet, og som kan være med på å finne gode og trygge løsninger på morgendagens utfordringer. Kredinor gjennomfører nå en modernisering og overgang til cloud som skal gjøres på en sikker og compliant måte. Vi ser etter deg som har erfaring med operativt informasjonssikkerhetsarbeid og erfaring med etterlevelse av personvernregelverket, fortrinnsvis i finansbransjen.
Fagansvarlig IT-sikkerhet har ansvaret for å veilede og hjelpe Kredinors IT-medarbeidere og øvrige Kredinor ansatte slik at vi hele tiden har god IT-sikkerhet, samt overholder IKT-forskriften og personopplysningsloven.

Stillingen sitter organisatorisk i IT, og rapporterer til Kredinors direktør for IT, strategi og utvikling. Stillingen har en tett dialog med kollegaer innen IT-området, vårt Personvernombud og Compliance Officer.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og vedlikeholde en informasjonssikkerhetsstrategi for Kredinor og sørge for implementering og oppfølging av nødvendige tiltak
 • Rådgi og bistå ledelsen i styring og oppfølging av informasjonssikkerhet innen IT-området
 • Rådgi og bistå IT-arkitekturfunksjonen i Kredinor med føringer, retningslinjer, vurderinger og løsningsforslag for problemstillinger innen IT-sikkerhet, både for konkrete endringer på kort sikt og for målbilde på lang sikt
 • Ansvar for at risikovurderinger gjennomføres for informasjonssystemer og innen IT-avdelingen i henhold til lovpålagte krav
 • Ansvarlig for å foreslå tiltak som reduserer risiko
 • Svare ut revisjonsforespørsler fra kunder samt gjennomføre revisjoner og oppfølging av underleverandører, samt etterlevelse av IKT forskriften
 • Ansvar for vedlikehold av beredskapsplaner for å ivareta informasjons- og personopplysningssikkerheten
 • Ansvar for internkontroll av IT avdelingen

Kvalifikasjonskrav
 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet eller andre relevante fagområder
 • God kjennskap til IKT-relatert risiko, sårbarheter og trusselvurderinger, samt erfaringer med å gjennomføre risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger
 • God kjennskap til ISO 27001, ISAE3402 eller tilsvarende rammeverk for informasjonssikkerhet
 • God kjennskap til digital sikkerhet/informasjonssikkerhet/samfunnssikkerhet
 • Kjennskap til kryptering og krypteringsløsninger er ønskelig
 • God kjennskap til personvernregelverket, og personopplysningssikkerhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Som Fagleder IT-sikkerhet ser vi for oss at du har en strukturert og analytisk tilnærming til arbeidet, og jobber fremtidsrettet. Du er en god samarbeidspartner som tar initiativ, gjennomfører og finner løsninger. For å lykkes må du kommunisere godt og bygge bro mellom ulike mennesker og fagmiljøer, ved å skape forståelse og smidige utviklingsprosesser.

Fagleder IT-sikkerhet vil være lokalisert i Kredinors flotte lokaler i Rådhusgata, Oslo. Du vil ha stor fleksibilitet med hjemmekontor, men det vil forventes at du også stiller opp på kontoret.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: al@capus.no eller Rådgiver Ida Samuelsen på tlf: 99 42 83 81/e-post: is@capus.no.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
220519