Seksjonsleder analyse og innsats

Capus er et av landets ledende og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne konsulenter, en av markedets største Research & analyse-avdelinger og et dedikert Bid & Marketing team. Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av toppledere, ledere og fagspesialister ...

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Seksjonsleder Analyse & Innsats

Risiko og kunnskapsbasert tilnærming er et satsningsområde for Skatteetaten i årene fremover. Seksjon Analyse og Innsats vil være sentral i å sikre at det legges til rette for at etaten skal kunne utnytte informasjon bedre gjennom risiko- og kunnskapsbasert tilnærming, både for mer proaktiv veiledning og etterlevelsesarbeid.

Skatteetaten har et stort datagrunnlag vi ønsker å benytte bedre for å skape effektive og brukerorienterte tjenester. Vi etablerer en ny plattform for informasjon og analyse med fokus på en effektiv og sikker dataarkitektur og gode verktøy. Seksjonen har ansvar for å planlegge, koordinere, gjennomføre og følge opp en kostnadseffektiv utvikling og produksjon innen datavarehus, analyse, kontroll og etterlevelse. Seksjonen har nå ca. 35 medarbeidere fordelt på 2 grupper og skal gjennom målrettet rekruttering vokse ytterligere spesielt innen analyse og etterlevelse. Med teknologier som spenner fra tradisjonelle datavarehus til intern skybasert analyseplattform og analyseplattform i sky i 2023, vil det være behov for betydelig kompetanseutvikling i årene fremover.

Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Innkreving & Analyse sin ledergruppe og skal bidra til utvikling av avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • resultat- og fagansvar for seksjonens oppgaver
 • personalansvar for og utvikling av seksjonens underdirektører
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver både strategisk og operativt
 • stor grad av samarbeid med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig
 • forretningsansvar for analyse i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens forretningsprosesser, fortrinnsvis integrert med bruk av ulike typer risikomodeller
 • erfaring fra arbeid med leveransemodeller inkludert leverandørstyring innen IT
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning, gjerne både prosjektorganisert og linjeleveranser
 • solid kunnskap til eller erfaring med utvikling av prediktive modeller, avanserte analyseverktøy, og/eller større datavarehus vil være en fordel
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling, forvaltning og drift
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
220911