Teknologi-/plattform-/skyarkitekt

I Sykehuspartners strategi er det et uttalt mål og styrke arkitektur. Dette betyr at et høyt antall innleide arkitekter ønskes erstattet med fast ansatte slik at Sykehuspartner både kan bygge et solid fagmiljø innen arkitektur og skape kontinuitet i virksomhetens teknologiske utvikling. Seksjonen Arkitektur ...
Teknologi-/plattform-/skyarkitekt

Vi søker etter en erfaren arkitekt for å ta en ledende rolle i moderniseringen av vår infrastrukturplattform. Vi skal i tillegg til å virtualisere og modernisere vår on-premise plattform og kapabiliteter, også ta i bruk sky (hybrid-cloud/multi-cloud) for å møte fremtidens behov for en skalerbar, fleksibel, sikker, og kosteffektiv plattform.


Arbeidsoppgaver:
 • Ansvarlig for å utarbeide arkitekturleveranser og veikart som setter retning for plattform med fokus på sky (Iaas, PaaS, SaaS), programvarebasert infrastruktur, containerbaserte plattformer, sett i sammenheng med tradisjonelle plattformer som en hybrid-plattform
 • Ansvarlig for å forankre arkitekturleveranser gjennom arkitekturstyringsprosessen i Sykehuspartner
 • Sikre at arkitekturen er i tråd med regionale og nasjonale føringer
 • Sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjektene
 • Sikre et godt og tett samarbeid innen arkitektur på tvers av programmer, prosjekter, fagmiljøer og organisasjon
 • Sikre at krav og føringer til informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt
 • Bistå ledelsen med utarbeidelse eller kvalitetssikring av beslutningsunderlag som legges frem i styringsgrupper, programstyret, ledelse og andre fora
 • Rådgi prosjekter, program og ledelse om hvordan teknologi og arkitektur best kan støtte de kliniske behovene i foretaksgruppen
 • Rådgi programledelsen i utarbeidelse av leveranseplaner, utnyttelse av leverandøravtaler og avhengigheter med øvrig initiativ regionalt og nasjonalt


Kvalifikasjoner:
 • Erfaring med tradisjonelle datasenterteknologier
 • Erfaring med sky som leveransemodell
 • Erfaring med programvaredefinert og hyperkonvergert infrastruktur
 • Kunnskap om orkestrering mellom ulike infrastruktur teknologier
 • Erfaring fra arbeid i større prosjekter og program
 • Kunnskap om containerbaserte plattformer og driftsmodeller knyttet til dette
 • Forståelse av arkitekturstyring og rammeverk som TOGAF eller tilsvarende

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppdrag
 • Et faglig utfordrende miljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • Mulighet for å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: al@capus.no eller rekrutteringsassistent Polina Hermandsen på tlf: 93 80 74 57/e-post: polina.hermandsen@capus.no /

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
220981
Corporation
Capus AS