IAM-arkitekt

I Sykehuspartners strategi er det et uttalt mål og styrke arkitektur. Dette betyr at et høyt antall innleide arkitekter ønskes erstattet med fast ansatte slik at Sykehuspartner både kan bygge et solid fagmiljø innen arkitektur og skape kontinuitet i virksomhetens teknologiske utvikling. Seksjonen Arkitektur ...
IAM-arkitekt

Vi har et behov for å styrke teamet med en IAM-arkitekt. IAM området står foran en stor utvikling hvor pasientens sikkerhet, helsepersonellets behov og regional/nasjonal digitalisering krever at avanserte IAM-kapabiliteter bygges inn i vår store og komplekse IT-portefølje.


Arbeidsoppgaver:
 • Være domenearkitekt innen identitet og tilgangsstyring (IAM)
 • Jobbe tett med fagansvarlig arkitekt innen området på strategisk/taktisk nivå
 • Utvikle målarkitekturer og arkitekturprinsipper for IAM-domenet
 • Sikre at programmer og prosjekter følger besluttede arkitekturføringer
 • Være løsningsarkitekt i prosjekter for området IAM og sikkerhet
 • Bistå ledelsen med å sette retning for og utvikle IAM domenet
 • Samarbeide med spesialister for informasjonssikkerhet og personvern, og delta i relevante fagfora regionalt og nasjonalt
 • Forstå pasienter og helsepersonells behov i helsesektoren og omsette disse til god arkitektur
 • Kommunisere arkitekturkrav til ledelse, leverandører og prosjektdeltagere


Kvalifikasjoner:
 • Utdanning fra Høyskole / Universitet (Master eller Bachelorgrad innen relevant studieretning)
 • Erfaring som arkitekt med fokus på identitet og tilgangsstyring
 • Erfaring med moderne sikkerhetsmekanismer for områdene IAM, PAM, føderert identitet og policybasert tilgangskontroll
 • Har kjennskap til standarder og konsepter som SSO, SAML, OIDC, OAUTH, XACML, RBAC, ABAC, samt deres plass og anvendelse i arkitekturen
 • Det er en fordel med kjennskap til relevante internasjonale rammeverk og norsk lovverk innen informasjonssikkerhet

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppdrag
 • Et faglig utfordrende miljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • Mulighet for å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: al@capus.no eller rekrutteringsassistent Polina Hermandsen på tlf: 93 80 74 57/e-post: polina.hermandsen@capus.no /

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
220988
Corporation
Capus AS