Politimester

Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet.

Vil du lede arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, for å holde Norge trygt og ivareta rettssikkerheten for våre innbyggere?

Vi har over 17 000 dedikerte politiansatte på jobb hver dag, for å forebygge og bekjempe kriminalitet. På den måten skal vi ivareta en av de viktigste verdiene i demokratiet vårt: Trygghet. Trygghet for alle, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller bosted.

Til denne jobben trenger politiet gode ledere som er samfunnsengasjerte og har en høy etisk bevissthet. Samfunnet rundt oss er i stadig endring og det krever at vi også endrer og utvikler oss. Det er viktig å forstå hvordan vi skal videreutvikle politiet for å leve opp til borgernes og medarbeidernes forventninger og ivareta samfunnsoppdraget.

Vi trenger de beste lederne til å være med og skape et moderne og kompetent politi!

Søker toppledere til flere politidistrikter

Nå søker vi etter strategiske og helhetsorienterte ledere til stillinger flere steder i landet. Er du en av dem vi ser etter, som kan bidra med å ivareta trygghet og rettssikkerhet i Norge?

Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.

Som øverste leder i et politidistrikt skal du samhandle med, og betjene, en befolkning preget av mangfold. Du er politiets mest synlige ansikt utad mot befolkningen, og vil være en person det stilles mange forventninger til, og som ses til for råd, handlekraft, mot og trygghet.

Vi trenger derfor dyktige ledere inn i disse sentrale stillingene i politiet.

Les mer om stillingene, og søk her:

Innlandet politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt

Finnmark politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

Vest politidistrikt

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
contract
Job-ID
221135