Seksjonssjef sky og basis

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner ...

Skatteetaten gjennomfører en omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. Divisjon IT ønsker gjennom ny organisasjonsstruktur å styrke samhandlingen med kjernevirksomheten, bli mer effektive gjennom økt tverrfaglig samarbeid og bli bedre på å utnytte ny og avansert teknologi til det beste for etaten og brukerne.
Ny struktur er planlagt implementert fra 01.september 2021.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen divisjon IT står i!

Seksjonen har ansvaret for å bygge opp etatens nye utviklingsplattformer i skyen for forretningsapplikasjoner og analyse. I tillegg har den ansvaret for å videreutvikle og forvalte alle etatens nåværende utviklings- og infrastrukturplattformer. Disse plattformene er bygget på moderne teknologier og er svært effektive med meget høye krav til ytelse og sikkerhet. Enheten har 60 ansatte som er organisert i fire grupper med forventning om vekst fremover i antall ansatte.

Seksjonen er en del av avdelingen Plattformer hvor det også er en seksjon for applikasjonsstøtte på samme størrelse. Den seksjonen har ansvaret for drift av etatens applikasjonsdrift, databaser og testmiljø. Som seksjonssjef blir du en del av avdeling Plattformer sin ledergruppe og forventes å bidra til utvikling av både avdelingen og seksjonens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, herunder blant annet:

 • resultat- og fagansvar for seksjonens oppgaver
 • personalansvar for seksjonens fire underdirektører og utvikling av disse
 • delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver både på strategisk og operativt nivå
 • gi strategiske vurderinger og legge planer for utvikling av plattformer og tjenester avstemt mot budsjetter og rammer
 • lede arbeidet med å bygge opp etatens nye utviklingsplattformer i skyen for forretningsapplikasjoner og analyse
 • videreutvikle og forvalte nåværende Javabaserte utviklingsplattform for applikasjoner
 • sikre optimalisert bruk og økonomisk effektiv forvaltning av IT-infrastruktur
 • rådgi andre enheter i IT og øvrige deler av etaten om teknologisk mulighetsrom i skyen
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • solid kjennskap til eller erfaring innen IT utvikling og forvaltning av applikasjoner og infrastruktur
 • erfaring fra arbeid med utvikling av nye leveransemodeller innen IT
 • erfaring med ledelse av ledere vil være en fordel
 • ønskelig med erfaring med smidig IT utvikling og forvaltning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper

IT er en stor divisjon og lederne må evne å tenke helhetlig og på tvers av fagområdene. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. I tillegg har du:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være en god relasjonsbygger
 • strategisk og gode analytiske egenskaper
 • formidle visjoner og drive frem endringer i arbeidsmetoder og kultur blant de ansatte
 • strukturert og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evne til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 -- kr 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
221418