Porteføljeansvarlig applikasjoner

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen ...
Vil du være med på å forme morgendagens digitale løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap? Er du opptatt av fremtidsrettede løsninger, digitalisering og smidige utviklingsprosesser? DSB søker en porteføljeansvarlig som skal lede vårt applikasjonsteam. DSB har et stort antall IKT-løsninger, både egenutviklede og standardapplikasjoner.

Du skal
 • lede vårt arbeid med applikasjonsforvaltning
 • lede og koordinere applikasjonsteamet i DSB
 • ha ansvar for DSBs applikasjonsportefølje
 • bidra i praktisk og strategisk ledelse av IKT-seksjonen
Kvalifikasjoner

Du må ha:
 • minimum bachelorgrad innenfor relevant område. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med applikasjonsforvaltning
 • erfaring med leverandøroppfølging
 • erfaring med prosjektarbeid og/eller prosjektledelse
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
Vi ønsker at du har:
 • erfaring med ledelse innenfor IKT-miljø
 • erfaring med praktisk bruk av skytjenester
 • erfaring med strenge krav til IKT-sikkerhet
 • erfaring fra arbeid med applikasjonsportefølje
Personlige egenskaper:
 • resultatorientert
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • analytisk
 • selvstendig
 • løsningsorientert
Vår nye medarbeider får
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom kursing og konferanser
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 643 000 til 817 000 (lønnstrinn 70-80), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). I helt ekstraordinære tilfeller, kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
 • moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg
 • stor fleksibilitet rundt hjemmearbeid
 • kantine, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
Om seksjonen og stillingen

IKT-seksjonen består av 24 ansatte fordelt på 3 team (basisteam, applikasjonsteam og utviklingsteam). Vi arbeider aktivt med drift og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene i DSB.

Som porteføljeansvarlig får du det faglige ansvaret for applikasjonsteamet, i tillegg til å ha et overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av den totale applikasjonsporteføljen. Smarte og sikre IKT-løsninger, og samspillet dem imellom, får stadig større betydning for DSB. Applikasjonsteamet har ansvaret for applikasjonsporteføljen i DSB, vår bruk av nasjonale felleskomponenter, integrasjonsområdet og løsningsarkitektur. Enhetlig løsningsarkitektur og robust forvaltning, vedlikehold og utvikling av applikasjonsporteføljen er vesentlig for DSB. Vi har en hybrid drifts- og forvaltningsmodell og har en blanding av intern og ekstern produksjon av IKT-tjenester.

I stillingen vil du aktivt bidra til at DSBs applikasjonsportefølje støtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. DSB stiller høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk, og porteføljeansvarlig har en sentral rolle i strategisk og optimal utnyttelse av og tilpassing til en hybrid drifts- og forvaltningsmodell.

I rollen som porteføljeansvarlig vil du få en svært synlig og aktiv rolle i den videre digitaliseringen av DSB.

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Tønsberg
Contract type
permanent
Job-ID
223875