Applikasjonsansvarlig IKT

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen ...
Vil du være med på å forme morgendagens digitale løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap? Er du opptatt av fremtidsrettede løsninger, digitalisering og smidige utviklingsprosesser? DSB har et stort antall IKT-løsninger, både egenutviklede og standardapplikasjoner, og søker en applikasjonsansvarlig til vårt hovedkontor i Tønsberg. Du må forstå virksomhetens behov og kunne omsette dette i praksis.

Du skal:
 • lede og følge opp prosjekter og endringer relatert til applikasjonsforvaltning
 • bistå i anskaffelsesprosesser og leverandøroppfølging
 • ha kontakt med leverandører, inkludert etablering og oppfølging av ytelsesnivå ovenfor applikasjonseiere
 • bidra til at applikasjoner som forvaltes oppfyller gjeldende krav i DSB

Kvalifikasjoner:

Du må ha:
 • minimum bachelorgrad innenfor relevant område. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring med en eller flere av følgende:
  - innføring og forvaltning av applikasjoner
  - anskaffelsesprosesser og leverandøroppfølging
  - integrasjoner, sikkerhet og ulike utviklingsplattformer
  - tjenestedesign, digitalisering og automatisering av prosesser
  - god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
Det er ønskelig at du har:
 • erfaring fra en eller flere av disse områdene:
  - forvaltning av fagsystemer
  - bruk av agile metoder (Kanban, Scrum)
  - Microsofts plattformer, som Office 365, Dynamics og Sharepoint
  - erfaring med prosjektledelse
  - erfaring med kontinuerlig ivaretakelse av strenge krav til IKT-sikkerhet
Personlige egenskaper:
 • resultatorientert
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • analytisk
 • selvstendig
 • løsningsorientert
Vår nye medarbeider får:
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom kursing og konferanser
 • fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 594 300 til 715 900 (lønnstrinn 65-75), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg
 • stor fleksibilitet rundt hjemmearbeid
 • kantine, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
Om avdelingen, seksjonen og stillingen:
IKT-seksjonen består av 24 ansatte fordelt på 3 team (basisteam, applikasjonsteam og utviklingsteam). Vi arbeider aktivt med drift og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene i DSB.

Som applikasjonsansvarlig blir du en del av vårt applikasjonsteam. Smarte og sikre IKT-løsninger og samspillet dem imellom får stadig større betydning for DSB. Applikasjonsteamet har ansvaret for løsningsporteføljen i DSB, vår bruk av nasjonale felleskomponenter, integrasjonsområdet og løsningsarkitektur. Enhetlig løsningsarkitektur og robust forvaltning, samt vedlikehold og utvikling av løsningsporteføljen, er vesentlig for DSB. Vi har en hybrid drifts- og forvaltningsmodell og har en blanding av intern og ekstern produksjon av IKT-tjenester.

I stillingen vil du aktivt bidra til at løsningsporteføljen støtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. DSB stiller høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk, og applikasjonsansvarlig har en viktig rolle i strategisk og optimal utnyttelse av, og tilpassing til en hybrid drifts- og forvaltningsmodell. I rollen som applikasjonsansvarlig vil du få en synlig og aktiv rolle i den videre digitaliseringen av DSB.

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Tønsberg
Contract type
permanent
Job-ID
223881