Utvikler

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen ...
Vil du være med på å bidra til et tryggere og bedre forberedt samfunn? DSB søker nå to utviklere som skal inngå i utviklingsteamet i IKT-seksjonen ved vårt hovedkontor i Tønsberg. Vi ser etter deg som vil være med å forme morgendagens digitale løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Du skal
 • utvikle, teste og vedlikeholde DSBs egenutviklede applikasjoner
 • bidra i arkitekturarbeid og løsningsdesign
 • delta i utviklingsprosjekter
Kvalifikasjoner

Du må ha:
 • relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, særlig relevant erfaring (arbeidsrelatert, åpen-kildekodeprosjekter eller lignende) kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med å skrive strukturert og ryddig gjenbrukbar kode
 • relevant erfaring med utvikling og/eller testing innenfor et eller flere av teknologiområdene nevnt nedenfor
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
Vi ønsker at du har:
 • erfaring med å ivareta strenge krav til IKT-sikkerhet
 • erfaring med utvikling og/eller testing av programvare med fokus på kontinuerlige leveranser
Personlige egenskaper:
 • resultatorientert
 • gode samarbeidsevner/egenskaper
 • analytisk
 • selvstendig
 • løsningsorientert
Våre nye medarbeidere får:
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom kursing og konferanser
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 604 700 til 734 400 (lønnstrinn 66-76), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). I helt ekstraordinære tilfeller, kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
 • moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg
 • stor fleksibilitet rundt hjemmearbeid
 • kantine, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
Om seksjonen og stillingen
IKT-seksjonen består av 24 ansatte fordelt på 3 team (basisteam, applikasjonsteam og utviklingsteam). Vi arbeider aktivt med drift og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene i DSB.

Utviklingsteamet består i dag av seks kompetente og engasjerte personer. Smarte og sikre IKT-løsninger, og samspillet dem imellom, får stadig større betydning for DSB. Utviklingsteamet har blant annet ansvar for vedlikehold av våre egenutviklede løsninger.

Som del av utviklingsteamet vil du aktivt bidra til at løsningsporteføljen støtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. DSB stiller høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk, og utviklingsteamet har en sentral rolle i strategisk og optimal utnyttelse av og tilpassing til en hybrid drifts- og forvaltningsmodell.

Teknologistacken vår er spennende og mangfoldig. Backendsystemene våre er JVM-basert og benytter i stor grad Spring-rammeverket, ofte i en mikrotjenestearkitektur. Vi koder helst backend i Kotlin, men en del av våre «legacy»-systemer er skrevet i Java.

På klientsiden benytter vi primært Vue.js. Vi benytter foreløpig en kombinasjon av Jenkins og Github actions for bygg og deploy. Vi har i dag noen tjenester kjørende i AWS, men nye løsninger etableres i et Kubernetes cluster i Azure og vi har en strategi om å samle alt av apper der.

Vi benytter GitHub/Bitbucket til kildekoderevisjon, og JIRA/Confluence på tvers i IKT-seksjonen for prosjektoppfølging og dokumentasjon. Devops-kultur gjør at teamet selv har kontroll på livsløpet til applikasjonene.

I tillegg til utvikling, sørger vi for testing, monitorering, overvåking, logging osv. Teamet har stor teknologisk frihet. Teknologiområder oppsummert: Java/Kotlin, Spring, Vue.js, Kubernetes, Terraform, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Ansible, Docker, Gwt/Wicket, Keycloak.

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Tønsberg
Contract type
permanent
Job-ID
223890