Prosjektleder prosjektering

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement. Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer! ...
Bakgrunn for stillingen
Det pågår en omfattende utbygging av sykehus rundt om i Norge og flere store prosjekt er under planlegging. «Nye Helgelandsykehuset» og «Mjøssykehuset» på hhv ca 3 og 8 mrd med mange delprosjekt og lokasjoner er begge i planfasen. Nytt akuttbygg ved Sørlandet Sykehus HF og Akershus nytt senter for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus er også under planlegging. Sykehuset Telemark HF skal utvide med nytt kreftbygg og sengebygg samt rehabilitere akuttmottaket i Skien.

Sykehusbygg HF har derfor behov for flere medarbeidere til spennende og utfordrende oppgaver med å lede prosjektering og planlegging av prosjektene.
Nærmere informasjon om prosjektene finnes på Sykehusbygg sine hjemmesider Forside - Sykehusbygg eller på de Regionale Helseforetakene sine hjemmesider.


Vil du være med på å utvikle måten vi planlegger og bygger sykehus på?

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver tillagt stillingen:
Prosjektleder prosjektering har ansvaret for å koordinere og følge opp kontraktene for arkitekt- og rådgivertjenester. Videre har prosjektleder prosjektering ansvar for å bygge et team som skal utvikle og prosjektere etter de føringer som legges fra eier gjennom rammer og mandat for prosjektene. Prosjektleder prosjektering vil også ha et overordnet ansvar for at myndighetskrav knyttet til prosjektering ivaretas.

Ønskede kvalifikasjoner
  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner, flerfaglig koordinering og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
  • Relevant høyere utdanning
  • Gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Du er:
  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert

Arbeidssted vil være i Trondheim eller Oslo
Mye av samhandlingen går digitalt, men noe reisevirksomhet må påregnes.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med:
Seksjonsleder prosjektering, Harald Hasfjord på telefon 992 12 475 eller
Rådgiver i Capus, Erling Lampe på telefon 991 60 110.

Søknadsfrist: 16.09.2021
For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Field
Other
Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
225412