Fagrådgiver VA

Volue er et børsnotert selskap som fyller et hull i markedet ved å tilby teknologi og kompetanse som gjør det mulig å erstatte fossile energikilder med fornybare, samt redusere utslippene fra fossile kilder. Gjennom digitale plattformer og innovative løsninger leverer Volue tjenester som er kritiske ...
Vannbransjen i Norge og internasjonalt står ovenfor store utfordringer, mye knyttet til et økende behov for utbygging og vedlikehold. I årene som kommer må det gjøres store investeringer for å sikre et fungerende og trygt vann- og avløpsnett. Endring i klima og bostedsmønstre tvinger frem behovet for smarte investeringer og nye måter å tenke på.
Volue bidrar til å løse utfordringene i vannbransjen gjennom rådgivning og leveranse av komplette digitale verktøy for kartlegging, overvåkning og effektiv drift - slik at prioriteringer og beslutninger tas på best mulig grunnlag.

Volue søker etter en rådgiver innen vann og avløp som ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og teknologi. Kundens utfordringer og behov knyttet til VA står i sentrum, der skal vi bidra med de beste digitale løsningene.


Arbeidsoppgaver:
 • Bidra til å synliggjøre muligheter og gevinster i digitale løsninger
 • Rådgiver for våre kunder knyttet til digitalisering, organisering og endringsledelse
 • Delta i utredningsarbeid, med kvalitetssikring eller saksfremlegg ved behov
 • Fagressurs og støtte for kunder knyttet til dokumentasjon og drift av infrastruktur
 • Bygge videre bransjenettverk og være en naturlig sparringspartner internt og eksternt

Kvalifikasjoner:
 • 3-5 års utdannelse innen relevant fagfelt
 • 5 års erfaring innen vann og avløpsbransjen og kjennskap til regelverket
 • Gode norskkunnskaper og fremstillingsevner – skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til bransjens behov og utfordringer - og til relevant regelverk
 • Nysgjerrig på hva teknologien kan gjøre for vannbransjen i årene som kommer, og være en bidragsyter i denne endringen
 • Trives med å tenke nytt omkring etablerte arbeidsrutiner
Vi tilbyr:
 • En faglig spennende og utfordrende jobb
 • Gode utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • Mulighet for utprøvning og testing av ny teknologi
 • Påvirke utviklingen av gode løsninger innen VA-bransjen
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted: Vi er fleksible på lokalisering. Våre kontorer i Oslo, Bergen, Bryne, Trondheim og Porsgrunn kan alle være aktuelle som arbeidssted.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist: 22. september 2021

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Erling Lampe, partner i Capus på telefon 991 60 110.

Apply for this job

Does this job fit your talents and seem right for you? Don't hesitate to apply online now.

Job Facts

Country
Norway
Location
Oslo
Contract type
permanent
Job-ID
226268